Մեր Մասին

«Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում» հարթակը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման բարեփոխման շարունակության և զբաղվածության հայեցակարգի մշակում» ծրագրի շրջանակում:

Այս ծրագրի շրջանակներում նաև իրականացվում է աջակցություն հատուկ կարիքներ ունեցող երիտասարդների ՄԿՈՒ հնարավորությունների բարելավման,  ողջ ոլորտի համար ՄԿՈՒ պլանավորման և կատարողականի կառավարման մոդելի ստեղծման և իրականացման ծրագրի, ՄԿՈՒ հաստատությունների ցանցը գործուն դարձնելու և տարածաշրջանային համագործակցության բարելավման, տարածաշրջանային ՄԿՈՒ քոլեջների հնարավորությունների բարելավման և կարողութենամետ ուսումնական պլաններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումների ուղղությամբ:

«Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում» ցանցը ստեղծվել է տարածաշրջանային բազմագործառութային կենտրոնների գիտելիքը և փորձը տարածելու նպատակով: Այն ծառայելու է որպես հենք՝ քոլեջների տարածաշրջանային համագործակցության համար:

Հարթակը տալիս է ամփոփ տեղեկատվություն նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին, այստեղ տեղադրվում են ոլորտին վերաբերող նորությունները, հայտարարությունները, օրենսդրությունն ու նորմատիվ փաստաթղթերը, պետական կրթական չափորոշիչներն ու մոդուլային ծրագիրը, ուսումնամեթոդական նյութեր և օգտակար գրականություն:

Ներկայացված են նաև մասնագիտական կրթության և ուսուցման հաստատությունները, կա քննարկումների հարթակ (ֆորում), որը հնարավորություն է ընձեռում համատեղ քննարկել ոլորտին վերաբերող ցանկացած հարց և փոխանակել տեղեկատվություն:

 

Օրացույց
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ֆորում

Տնօրենի անկյուն

Քննարկման անկյուն տնօրենների համար

Դասավանդողի անկյուն

Քննարկման անկյուն դասավանդողների համար

Ուսանողի անկյուն

Քննարկման անկյուն ուսանողների համար համար

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: