Արարատի պետական բժշկական քոլեջ

Արարատի պետական բժշկական քոլեջում առկա է մասնագետի թափուր հաստիք: 

Դիլիջանի արվեստի պետական քոլեջ

Դիլիջանի արվեստի պետական քոլեջը հայտարարում է մրցույթ: 

Երևանի թիվ 8 արհեստագործական պետական ուսումնարան

Երևանի թիվ 8 արհեստագործական պետական ուսումնարանը հայտարարում է մրցույթ: 

Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկավարժական քոլեջ

Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկավարժական քոլեջը հայտարարում է մրցույթ թափուր աշխատատեղի համար: 

Գյումրու թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան

Գյումրու թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարանը հայտարարում է մրցույթ: 

Վանաձորի Կ. Ղարաքեշիշյանի անվան թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան

Վանաձորի Կ. Ղարաքեշիշյանի անվան թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարանում առկա է թափուր հաստիք: 

Գորիսի պետական քոլեջ

Գորիսի պետական քոլեջում առկա է դասախոսի թափուր հաստիք: 

Կապանի պետական բժշկական քոլեջ

Կապանի պետական բժշկական քոլեջում առկա է թափուր հաստիք: 

Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջ

Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջը հայտարարում է մրցույթ թափուր աշխատատեղի համար: 

Երևանի զարդարվեստի պետական արհեստագործական ուսումնարան

Երևանի զարդարվեստի պետական արհեստագործական ուսումնարանում առկա են թափուր հաստիքներ: 

Օրացույց
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: