Հրազդանի արհեստագործական պետական ուսումնարան

Հրազդանի արհեստագործական պետական ուսումնարանը տեղեկացնում է թափուր հաստիքի մասին:

Արարատի պետական քոլեջ

Արարատի պետական քոլեջը հայտնում է թափուր աշխատատեղի մասին: 

Արագածի արհեստագործական պետական ուսումնարան

Արագածի արհեսատգործական պետական ուսումնարանը հայտնում է թափուր աշխատատատեղի մասին: 

Արարատի տարածաշրջանային պետական քոլեջ

Արարատի տարածաշրջանային պետական քոլեջը հայտնում է, որ քոլեջում առկա է թափուր հաստիք: 

Գավառի ակադեմիկոս Ա. Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Գավառի ակադեմիկոս Ա. Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջը հայտարարում է.

Նաիրիի արհեստագործական պետական ուսումնարան

Նաիրիի արհեստագործական պետական ուսումնարանը հայտարարում է թափուր աշխատատեղի մասին:

Գեղարքունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ

Գեղարքունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջը հայտատարում է թափուր աշխատատեղի մասին:

Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջը հայտարարում է թափուր աշխատատեղերի մասին: 

Ալավերդու պետական քոլեջ

Ալավերդու պետական քոլեջում առկա է թափուր աշխատատեղ: 

Ստեփանավանի Ա. Քալանթարի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում առկա է թափուր հաստիք:

Օրացույց
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: