Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում է առկա է թափուր հաստիք:

Ալավերդու պետական քոլեջ

Ալավերդու պետական քոլեջը հայտարարում է թափուր աշխատատեղի մասին:

Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջը հայտարարում է թափուր հաստիքի մասին: 

Գեղարքունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ

Գեղարքունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջում առկա է թափուր հաստիք

Քաջարանի արհեստագործական պետական ուսումնարան

Քաջարանի արհեստագործական պետական ուսումնարանը հայտարարում է թափուր հաստիքների մասին: 

Հրազդանի արհեստագործական պետական ուսումնարան

Հրազդանի արհեստագործական պետական ուսումնարանը տեղեկացնում է թափուր հաստիքի մասին:

Արարատի պետական քոլեջ

Արարատի պետական քոլեջը հայտնում է թափուր աշխատատեղի մասին: 

Արագածի արհեստագործական պետական ուսումնարան

Արագածի արհեսատգործական պետական ուսումնարանը հայտնում է թափուր աշխատատատեղի մասին: 

Արարատի տարածաշրջանային պետական քոլեջ

Արարատի տարածաշրջանային պետական քոլեջը հայտնում է, որ քոլեջում առկա է թափուր հաստիք: 

Գավառի ակադեմիկոս Ա. Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Գավառի ակադեմիկոս Ա. Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջը հայտարարում է.

Օրացույց
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: