ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի թիվ 4 արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

Հասցե  ՝    Ք.Երևան, Նոր Նորքի 4-րդ զանգված.Գյուլիքեխվյան 20

Հեռախոս.՝    010   63-40-70

Էլ. հասցե՝   4usumnaran@rambler.ru

Ղեկավար՝        Արմեն  Ադյան

Հիմմնադրման տարեթիվը    1972 թ.

 

 

ՀՀ

Մասնագիտության անվանումը

Որակավորումը

Ընդունելության տեղերի քանակը

Ուսման տևողությունը

(տարի/ամիս)

Տարեկան վարձը վճարովի ուսուցման համար (դրամ

Առկա

Հեռակա

հիմնական կրթությամբ

անվճար / վճարովի

միջնակարգ կրթությամբ

անվճար / վճարովի

միջնակարգ կրթությամբ

Առկա

Հեռակա

Առկա

Հեռակա

հիմնական կրթությամբ

միջնակարգ կրթությամբ

միջնակարգ կրթությամբ

1.

Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների  իրականացում Շինարարական կառուցվածքներ մոնտաժող անվճար     3 տարի        

2.

Էլեկտրական  սարքերի  մեքենաների  և  ապարատների փորձարկում Դետալներ և սարքեր փորձարկող անվճար     3 տարի        
3. Հասարակական սնունդ Խոհարար անվճար     3 տարի        
4. Կարի  արտադրության տեխնոլոգիա Դերձակ անվճար     3 տարի        
5. Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում Վարսահարդար անվճար     3 տարի        
6. Տրանսպորտային միջոցների  շահագործում և նորոգում Ավտոմեքենաների նորոգման  փականագործ անվճար     3 տարի        
7. Փայտամշակման  արտադրությունների  սարքավորումների  շահագործում  և տեխնոլոգիա Կահույքի և զարդային  էլեմենտների  պատրաստող անվճար     3 տարի