ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի զարդակիրառական արվեստի պետական արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

Հասցե՝        Քանաքեռ ՀԷԿ 23,

Հեռ.՝             /010/239358; /010/239359

Էլ. հասցե՝    usumnaran5@gmail.com

Տնօրեն՝        Անդրանիկ Հովհաննիսյան

Հիմնադրման տարեթիվ՝  1966թ.

 

ՀՀ

Մասնագիտության անվանումը

Որակավորումը

Ընդունելության տեղերի քանակը

Ուսման տևողությունը

(տարի/ամիս)

Տարեկան վարձը վճարովի ուսուցման համար (դրամ

Առկա

Հեռակա

հիմնական կրթությամբ

անվճար / վճարովի

միջնակարգ կրթությամբ

անվճար / վճարովի

միջնակարգ կրթությամբ

Առկա

Հեռակա

Առկա

Հեռակա

հիմնական կրթությամբ

միջնակարգ կրթությամբ

միջնակարգ կրթությամբ

1.

Զարդակիրառական նշանակության խեցեգործական իրերի պատրաստում Պատրաստող` խեցեգործա-կան գեղարվեստական իրերի 25     3 տարի 1 տարի   150000 ՀՀ դրամ  

 

Զարդակիրառական նշանակության փայտյա  իրերի պատրաստում Պատրաստող` փայտյա գեղարվեստական իրերի 25     3 տարի 1 տարի   150000 ՀՀ դրամ  
2. Փորագրմամբ պատրաստվող զարդակիրառական նշանակության իրերի արտադրություն Պատրաստող` փայտյա գեղարվեստական իրերի 25     3 տարի 1 տարի   150000 ՀՀ դրամ  
    Արհեստավոր-մանրանկարիչ 25     3 տարի 1 տարի   150000 ՀՀ դրամ  
3. Զարդակիրառական նշանակության թանկարժեք իրերի պատրաստում Ոսկերիչ   -/20   3 տարի 1 տարի   150000 ՀՀ դրամ  
4. Զարդակիրառական նշանակության գորգագործական իրերի պատրաստում Գորգագործ 25     3 տարի 1 տարի   150000 ՀՀ դրամ  
    Ասեղնագործող-անեկագործող 25     3 տարի 1 տարի   150000 ՀՀ դրամ