ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի N 6 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

Հասցե՝     ՀՀ. Ք. Երևան, Հասրաթյան 3

Հեռ.՝     +374 10 35-81-25

Էլ. հասցե՝  sona46@mail.ru

Տնօրեն՝ Սոնա Գրիգորյան 

ՀՀ

Մասնագիտության անվանումը

Որակավորումը

Ընդունելության տեղերի քանակը

Ուսման տևողությունը

(տարի/ամիս)

Տարեկան վարձը վճարովի ուսուցման համար (դրամ

Առկա

Հեռակա

հիմնական կրթությամբ

անվճար / վճարովի

միջնակարգ կրթությամբ

անվճար / վճարովի

միջնակարգ կրթությամբ

Առկա

Հեռակա

Առկա

Հեռակա

հիմնական կրթությամբ

միջնակարգ կրթությամբ

միջնակարգ կրթությամբ

1.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում Ավտոմեքենաների նորոգման փականագործ 20/5 - - 3 տարի - - 100.000դրամ -

2.

Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Դերձակ 20/- - - 3 տարի - - - -
3. Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա կոշկակար 20/- - - 3 տարի - - - -
4. Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում վարսահարդար 25/- - - 3 տարի - - - -
5. Հասարակական սնունդ խոհարար 40/10 25 - 3 տարի 1 տարի - 100.000դրամ -
6. Զարդակիրառական արվեստ Դերձակ-մոդելավորող - - - - - - - -
7. Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում Ծեփագործ - - - - - - - -
8. Հասարակական սնունդ հրուշակագործ - - - - - - - -