ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի N 8 արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

Հասցե՝ ք.Երևան,Էրեբունի զ/ծ,Վ.Ավանեսովի 1,

Հեռախոս՝ (010)47-17-31, (010)47-17-32,

Կայք՝ usumnaran8@yandex.ru,

Հիմնադրման տարեթիվ` 1976թ.,

Ղեկավարի անուն՝ Մարիամ Հակոբյան

ՀՀ

Մասնագիտության անվանումը

Որակավորումը

Ընդունելության տեղերի քանակը

Ուսման տևողությունը

(տարի/ամիս)

Տարեկան վարձը վճարովի ուսուցման համար (դրամ

Առկա

Հեռակա

հիմնական կրթությամբ

անվճար / վճարովի

միջնակարգ կրթությամբ

անվճար / վճարովի

միջնակարգ կրթությամբ

Առկա

Հեռակա

Առկա

Հեռակա

հիմնական կրթությամբ

միջնակարգ կրթությամբ

միջնակարգ կրթությամբ

1.

Համակարգիչների շահագործում Օպերատոր՝ համակարգիչների 25 /- 25 /- - 3տարի 1 տարի - առկա -

2.

Ատաղձագործական,մանրահատակագործական,ապակեգործական աշխատանքներ հյուսն 20/- - - 3տարի   - առկա -
3. Փայտամշակման արտադրությունների  սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա Պատրաստող՝ կահույքի զարդային տարրերի  20/- - - 3տարի   - առկա -
4. Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում վարսավիր 25 /- 25 /- - 3տարի 1 տարի - առկա -
5. Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում Փականագործ ավտոմոբիլային տրանսպորտի նորոգման 20/- 20/-* - 3տարի 1 տարի - առկա -