ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի զարդարվեստի պետական արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

Հասցե`    Հր.Ներսիսյան 3

Հեռ`   23-36-05

Էլ. հասցե `tiv10usumnaran@mail.ru
Տնօրեն՝  Լուսինե  Արծրունու  Բարսեղյան

ՀՀ

Մասնագիտության անվանումը

Որակավորումը

Ընդունելության տեղերի քանակը

Ուսման տևողությունը

(տարի/ամիս)

Տարեկան վարձը վճարովի ուսուցման համար (դրամ

Առկա

Հեռակա

հիմնական կրթությամբ

անվճար / վճարովի

միջնակարգ կրթությամբ

անվճար / վճարովի

միջնակարգ կրթությամբ

Առկա

Հեռակա

Առկա

Հեռակա

հիմնական կրթությամբ

միջնակարգ կրթությամբ

միջնակարգ կրթությամբ

1.

Զարդակիրառական նշանակության փայտյա իրերի պատրաստում Փորագրող՝ փայտյա գեղարվեստական իրերի 20/- - - 3 - - -  
2. Զարդակիրառական նշանակության թանկարժեք իրերի պատրաստում ոսկերիչ 20/- - - 3 - - -- -
3. Զարդակիրառական նշանակության գորգագործական  իրերի պատրաստում Ասեղնագործող- ժանեկագործող 20/- - - 3 - - -  

4.

Փորագրմամբ պատրաստվող զարդակիրառական նշանակության  իրերի պատրաստում Արհեստավոր՝ մանրանկարիչ 20/- - -- 3 - - - --
5. Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Դերձակ 20/- - - 3 - - - -
6. Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում Վարսավիր 20/- - - 3 - - - -
7. Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում Փականագործ՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտի նորոգում 20/- - - 3 - - - -