ՀՀ ԿԳՆ «Գյումրու N 1 արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

Հասցե՝   ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի Թամանյան 2, փոստային դասիչ 3103

Հեռ.՝   0312 3-03-72

Էլ. հասցե՝   mkrtchyan-grisha@mail.ru

Տնօրեն`   Գրիգոր Սիմավոնի Մկրտչյան

Հիմնադրման տարեթիվ՝     19

ՀՀ Մասնագիտության անվանումը Որակավորումը Ընդունելության տեղերի քանակը

Ուսման տևողությունը

(տարի/ամիս)
Տարեկան վարձը վճարովի ուսուցման համար (դրամ) 
Առկա Հեռակա

հիմնական կրթությամբ

անվճար / վճարովի

միջնակարգ կրթությամբ

անվճար / վճարովի
միջնակարգ կրթությամբ Առկա Հեռակա Առկա Հեռակա
հիմնական կրթությամբ միջնակարգ կրթությամբ միջնակարգ կրթությամբ
1.

Ատաղձագործական,մանրա

հատակագործական ապակեգործական աշխատանքներ
Հյուսնա 20/- -/10 - 3 տարի 1 տարի - 75000 -
2. Խոհարարական գործ Խոհարար 20/- -/20 - 3 տարի - -- 75000 -
3. Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Դերձակ 40/- - - 3 տարի - -   -
4. Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում Ավտոփականակագործ 20/- -/10 - 3 տարի - - 75000 -
5. Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Ռադիոմեխանիկ 20/- -/10 - 3 տարի 1 տարի - 75000 -
6. Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ Դարբին - 20/- - - 1 տարի - - -
7. Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա Խառատ - 20/- - - 1 տարի - - -
8.

Ատաղձագործական,մանրա

հատակագործական ապակեգործական աշխատանքներ
Հյուսն - 20/- - - 1 տարի - - -
9. Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում Վարսավիր - -/20 - - 1 տարի - 75000 -
10. Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում ներկարար - 20/- - - 1 տարի - - -