ՀՀ ԿԳՆ «Գյումրու N 4 արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

Հասցե՝      ք. Գյումրի, Անի քաղամաս, 11 փողոց, 5/2

Հեռախոս՝      (312) 6 64 07,  (312)  6 64 07     

Էլ. հասցե՝     info@gyumriusumnaran4.am

Կայք՝           www.gyumriusumnaran4.am 

Հիմնադրվել է՝    2009 թ.

Տնօրեն՝       Քնարիկ Ահարոնյան  

ՀՀ Մասնագիտության անվանումը Որակավորումը Ընդունելության տեղերի քանակը

Ուսման տևողությունը

(տարի/ամիս)
Տարեկան վարձը վճարովի ուսուցման համար (դրամ) 
Առկա Հեռակա

հիմնական կրթությամբ

անվճար / վճարովի

միջնակարգ կրթությամբ

անվճար / վճարովի
միջնակարգ կրթությամբ Առկա Հեռակա Առկա Հեռակա
հիմնական կրթությամբ միջնակարգ կրթությամբ միջնակարգ կրթությամբ
1. Զարդակիրառական նշանակության փայտյա իրերի պատրաստում Փորագրող` փայտյա գեղարվեստական իրերի 25/- -   3 տարի 1 տարի - - -
2. Զարդակիրառական նշանակության թանկարժեք իրերի պատրաստում Ոսկերիչ 25/- 25/-   3 տարի 1 տարի - - -
3. Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկում Գործավար 20/- 20/-   3 տարի 1 տարի - - --
4. Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա Գազաեռակցող 20/- 20/-   3 տարի 1 տարի - - -
5. Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Ռադիոմեխանիկ` ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումների նորոգման և սպասարկման 20/- 20/-   3 տարի 1 տարի - - -
6. Համակարգիչների շահագործում Օպերատոր` համակարգիչների 25/- 25/-   3 տարի 1 տարի - - -
7. Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում Վարսավիր 24/- 24/-   3 տարի 1 տարի - - -
8. Խոհարարական գործ Խոհարար - 24/-   3 տարի 1 տարի - - -