Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջի ցանց

  1. Երևանի հումանիտար-տեխնիկական պետական քոլեջ
  2. Երևանի հումանիտար պետական քոլեջ
  3. Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ
  4. Երևանի տեխնոլոգիական պետական քոլեջ
  5. Երևանի թիվ 1 արհեստագործական ուսումնարան
  6. Երևանի թիվ 5 արհեստագործական ուսումնարան
  7. Երևանի թիվ 6 արհեստագործական ուսումնարան
  8. Երևանի թիվ 8 արհեստագործական ուսումնարան
  9. Երևանի թիվ 9 արհեստագործական ուսումնարան
  10. Երևանի թիվ 10 արհեստագործական ուսումնարան

Օրացույց
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: