Երևանի տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջի ցանց

 1. Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ
 2. Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջ
 3. Երևանի պետական ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջ
 4. Երևանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ
 5. Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական քոլեջ
 6. Երևանի Ռ. Մելիքյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջ
 7. Երևանի Ա. Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջ
 8. Երևանի Փ. Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջ
 9. Երևանի իրավատնտեսագիտական և կառավարման քոլեջ
 10. Երևանի ֆինանսաբանկային քոլեջ
 11. Երևանի թիվ 4 արհեստագործական ուսումնարան 

Օրացույց
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: