Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ցանց

  1. Արմավիրի պետական ինդուստրիալ մանկավարժական քոլեջ
  2. Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ
  3. Արմավիրի պետական բժշկական քոլեջ
  4. Էջմիածնի պետական քոլեջ
  5. Էջմիածնի արհեստագործական պետական ուսումնարան

Օրացույց
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: