Լոռու տարածշրջանային պետական քոլեջի ցանց

  1. Վանաձորի Մ. Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջ
  2. Վանաձորի Ս. Թևոսյանի անվան պոլիտեխնիկական պետական քոլեջ
  3. Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ
  4. Սպիտակի պետական քոլեջ
  5. Ալավերդու պետական քոլեջ
  6. Վանաձորի Կ. Ղարաքեշիշյանի անվան թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան
  7. Ալավերդու արհեստագործական պետական ուսումնարան

Օրացույց
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: