Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ցանց

  1. Կապանի արվեստի պետական քոլեջ
  2. Գորիսի պետական քոլեջ
  3. Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ
  4. Սիսիանի պետական քոլեջ
  5. Մեղրու պետական քոլեջ
  6. Քաջարանի արհեստագործական պետական ուսումնարան
  7. Հանրապետական թիվ 3 հատուկ կրթահամալիր

Օրացույց
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: