ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից 2015թ. իրականացված դասընթացներ

2015 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը ՄԿՈՒ ոլորտի շահառուների համար կազմակերպել և իրականացրել է հետևյալ վերապատրաստումները.

Վերապատրաստումներ

Համաձայն Եվրոպական Միության և ՀՀ Կառավարության միջև կնքված N°ENPI/2009/021-066 ֆինանսավորման համաձայնագրի «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) բարեփոխման շարունակություն և զբաղվածության հայեցակարգի մշակում» ծրագրի՝ նախատեսված էր իրականացնել ՄԿՈւ պլանավորման և կատարողականի կառավարման համակարգի համաձայնեցված մոդել ու իրականացման ծրագիր՝ ողջ ոլորտի համար:

Մոդելի ներդրման նպատակով Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից կազմակերպվեց վերապատրաստում ՀՀ ԿԳՆ նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչության, ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնի, Ուսուցման ազգային հիմնադրամի աշխատակիցների, ՄԿՈՒԶԱԽ-ի անդամների, միջին մասնագիտական հաստատությունների տնօրենների և փոխտնօրենների համար:Համաձայն Եվրոպական Միության և ՀՀ Կառավարության միջև կնքված N°ENPI/2009/021-066 ֆինանսավորման համաձայնագրի «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) բարեփոխման շարունակություն և զբաղվածության հայեցակարգի մշակում» ծրագրի՝ նախատեսված էր իրականացնել ՄԿՈւ պլանավորման և կատարողականի կառավարման համակարգի համաձայնեցված մոդել ու իրականացման ծրագիր՝ ողջ ոլորտի համար:

Վերապատրաստման նպատակն էր ՄԿՈւ կառավարիչների և ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցների մոտ ձևավորել ՄԿՈւ պլանավորման և կատարողականի կառավարման կարողություններ՝ համակարգի մշակման և ներդրման համար:

Օրացույց
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ֆորում

Տնօրենի անկյուն

Քննարկման անկյուն տնօրենների համար

Դասավանդողի անկյուն

Քննարկման անկյուն դասավանդողների համար

Ուսանողի անկյուն

Քննարկման անկյուն ուսանողների համար համար

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: