Մուսա Լեռան հերոսամարտի հիշողություններով

Մուսա Լեռան հերոսամարտի 100-ամյակի շրջանակներում 2015 թ. հոկտեմբերի 7-ին Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջը հյուրընկալել էր Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Պողոսյանին: Հերոսամարտի թեմայով դասախոսությունը հնարավորություն տվեց մատաղ սերնդին առավել մոտից ծանոթանալու հայոց պատմության երևելի հերոսամարտերից  մեկին ու իրենց գիտելիքները ամրապնդելու հայի մաքառումների ու վերապրումների մասին: 

Օրացույց
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ֆորում

Տնօրենի անկյուն

Քննարկման անկյուն տնօրենների համար

Դասավանդողի անկյուն

Քննարկման անկյուն դասավանդողների համար

Ուսանողի անկյուն

Քննարկման անկյուն ուսանողների համար համար

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: