«Աշակերտական/ուսանողական ընկերություն կրթական մոդելի ներդրումը Հայաստանում», «Մասնագիտական կողմնորոշում», «ՄԿՈՒ – մասնավոր հատված համագործակցություն» խորագրով համաժողով

 

Գերմանական «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում (ՄԿՈՒ) Համագործակցություն Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակում «Բիզնես և Կրթություն Գործընկերություն» հիմնադրամը, «Բիզնես և Կրթություն» Ասոցիացիան, ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համատեղ ս.թ մայիսի 11-ին իրականացրեցին գերմանական հաջողված փորձի վրա հիմնված «Աշակերտական/Ուսանողական Ընկերություն կրթական մոդելի ներդրումը Հայաստանում», «Մասնագիտական կողմնորոշում», «ՄԿՈՒ – մասնավոր հատված համագործակցություն» խորագրով համաժողովը:

Համաժողովին ներկայացվեցին կրթական հաստատությունների փորձը «Աշակերտական/Ուսանողական Ընկերության» հիմնադրման և տեղայնացման մեջ, ՄԿՈւ հաստատությունների և մասնավոր հատվածի համագործակցությունը՝ գերմանական «Դպրոց-Տնտեսություն» ձևաչափով 2021 - 2022 թվականներին իրականացրած մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված միջոցառումները և այլն:

Համաժողովին մասնակցում էին ՀՀ պետական մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների, կրթական հաստատությունների և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներ:

Համաժողովի նպատակն էր.

  1. Ներկայացնել Գերմանական «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում (ՄԿՈՒ) Համագործակցություն Հարավային Կովկասում» ծրագրի գործունեությունը՝ ամփոփելով ծրագրի կարևորագույն բաղադրիչ հանդիսացող «Աշակերտական/Ուսանողական Ընկերություններ» գերմանական մոդելի հաջողված փորձի ներդրման արդյունքները, սոցիալական երկխոսությանը և մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված միջոցառումները՝ որպես ՄԿՈւ կրթության  հիմնարար և առաջնային քայլ:

«Աշակերտական/Ուսանողական Ընկերությունների» ուսանողները կրթության ընթացքում և կրթական հաստատություններում ձեռք են բերում փորձառություն՝ ապահով, բայց միևնույն ժամանակ՝ իրական պայմաններում:

  1. Ներկայացնել ծրագրի գործունեության մեկ այլ կարևոր բաղադրիչ՝ մասնագիտական կողմնորոշումը, կրթական հաստատությունների և տնեսության/մասնավոր հատվածի համագործակցությունը, որը նպաստում է ոչ միայն աշխատաշուկայի կարիքների և պահանջների բավարարմանը, այլև՝ որակյալ կադրերի պատրաստմանը:

Օրացույց
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: