The performance “Searching for a happiness” in Yerevan Regional State College N 1

2nd and 3rd course students of Yerevan Regional State College N 1 played the performance “Searching for a happiness” in the hall of the college. Hakob Ghazanchyan, who is the Head of Theatre Union, other prominent representatives of that world, lecturers and students were present at that warmly accepted performance.

“Esenin” at the College theatre

October 3  is Russian prominent poet Sergey Esenin’s 120th anniversary and  Yereven Regional State College #1 introduced the performance “Esenin” to the audience and the guests which was dedicated to the poet’s life and literal activities. The atmosphere which was made due to the performance and poetry, enveloped the student-actors…

The performance "Umbrella" in Yerevan State Regional College N 1

     On 18 May  3rd year students from “Directing” profession, introduced for testing purposes in Yerevan State Regional College N1 in 2012 by rescript of RA Minister of Education and Science on the stage of College-theatre presented performance called “Umbrella” by Leonid Yengibaryan which was performed by those students.

Three-month training course at Yerevan Regional State College N1

  1. “The State Employment Service” ordered Yerevan Regional State College N1 to conduct three-month training course of hairdressing: our compatriots from Syria also take part in it.

The Partnership of Yerevan Regional State College N1 with Regional Employment Centre of Arabkir

Yerevan Regional State College N 1 carries out 2 projects with Regional Employment Centre of Arabkir:

  1. Within the project “For gaining the professional  work experience with the obtained profession  the assistance of unemployed”  Armine Badalyan passes her working practice as a teacher of the Armenian language and literature at…

Sport and cuisine

Recently the student of Yerevan Regional State College N1 studying «Culinary specialty», Alen Danielyan the master of boxing took the 1st place in RA  Youth Championship of  2015 in 49kg weight class. Previous success was the achievment bronze medal in European Youth championship.

Congratulations to Alen Danielyan wishing him new…

Francophonie in French-Armenian Professional Training Center

In the framework of Francophonie French-Armenian Professional Training Center organized the event “Armenian Identity in France”.  Event was dedicated to the development of Armenian craft in Ottoman Empire and in France.

During the event students of the center had presentations about Armenians in Ottoman Empire.

Students also spoke about Armenian…

Contest on World Theatre day

Yerevan State Regional College N 1 organized a competition of stage speech and acting on World Theatre Day. Armenian famous actors were among the judges of the contest.

Contest was a great opportunity for the students to assess their abilities and to get acquainted with the professionals of the field.

Spring holiday in Avan Cultural Center

Students of Yerevan State Regional College N1 staged the performance “I will come” in Avan Cultural Center. The performance was dedicated to the solders that died during the recent war.

Mothers and widows of dead soldiers were present at the event.

Students welcomed the guests with poems of Armenian famous…

Calendar
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
forum

Տնօրենի անկյուն

Քննարկման անկյուն տնօրենների համար

Դասավանդողի անկյուն

Քննարկման անկյուն դասավանդողների համար

Ուսանողի անկյուն

Քննարկման անկյուն ուսանողների համար համար

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: