Тренинг/семинар «Предотвращение коррупции через образование» среди преподавателей учреждений профессионального образования

Республика Армения 2023-2026 третьей стратегической цели, предусмотренной антикоррупционной стратегией 3.5 действия ...

Ավելին

Форум по обеспечению качества ЕФО по обеспечению качества формативного оценивания, ориентированного на работу

член ЕФО 12 երկրները ներկայացնող փորձագետները հանդիպում-քննարկումներ են ունեցել ՄԿՈՒ համակարգի քաղաքականություն մշակողնե...

Ավելին

Делегация РА ознакомилась с немецким опытом в сфере профессионального образования и обучения

10-16 марта делегация РА совершила ознакомительный визит в Германию.: В состав делегации входила заместитель министра КГСМС Арасия Сваджян..

Ավելին

6-й семинар Европейского альянса ученичества, 2023год, Октябрь, Турин, Италия:

Բոլորը միասին հիմա աշկերտության համար․ Երկու ասացվածք գրավեց աշկերտության եվրոպական դաշինքի սեմինարի ոգին EAfA գործընկեր երկրների համա...

Ավելին