Դասիչ Մասնագիտությունների խումբ, մասնագիտություն Որակավորում
100 ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
101 Քարտեզագրություն Տեխնիկ-քարտեզագիր
102 Ջրագրություն Տեխնիկ
103 Օդերևութաբանություն Տեխնիկ
200 ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ  
201 Իրավագիտություն  Իրավագետ
202 Սոցիալական ապահովության կազմակերպում  Մենեջեր (կազմակերպիչ) **
203 Իրավապահպան գործունեություն Իրավապահպան
205 Սոցիալական աշխատանք  Սոցիալական աշխատանքի մասնագետ * ||| (բնութագիր)
206 Հրատարակչական գործ Հրատարակչական գործի մասնագետ, խմբագիր
207 Թարգմանություն և գործավարություն  Թարգմանիչ- գործավար ||| (բնութագիր)
208 Թարգմանություն և մաքսավարություն  Թարգմանիչ- մաքսավար
209 Թարգմանություն և արխիվավարություն  Թարգմանիչ- արխիվավար
210 Թարգմանություն և սպասարկման կազմակերպում  Թարգմանիչ- սպասարկման մենեջեր ||| (բնութագիր)
211 Համրահաղորդակցման (սուրդոհաղորդակցման) կազմակերպում Սուրդոթարգմանիչ
300 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  
301 Հայոց և օտար լեզուների դասավանդում  Հայոց և օտար լեզուների ուսուցիչ
302 Հայոց լեզվի դասավանդում  Հայոց լեզվի ուսուցիչ
303 Ռուսաց լեզվի դասավանդում  Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ ||| (բնութագիր)
304 Օտար լեզվի դասավանդում  Օտար լեզվի ուսուցիչ ||| (բնութագիր)
307 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ  Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ (մարզիչ) || լրացում (հրաման N 236-Ն)
308 Մասնագիտական ուսուցում (ըստ ճյուղերի) Արտադրական ուսուցման վարպետ (ըստ ճյուղերի)
310 Երաժշտական կրթություն Երաժշտության ուսուցիչ, երաժշտական ղեկավար
311 Կերպարվեստ և գծագրություն Կերպարվեստի և գծագրության ուսուցիչ
312 Դասավանդում տարրական դասարաններում  Տարրական դասարանների ուսուցիչ (դասվար) ||| (բնութագիր)
313 Նախադպրոցական կրթություն Նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ ||| (բնութագիր)
314 Հատուկ նախադպրոցական կրթություն Նախադպրոցական տարիքի զարգացման շեղումներ ունեցող երեխաների դաստիարակ
315 Լրացուցիչ կրթության մանկավարժություն Lրացուցիչ կրթության ուսուցիչ
316 Տնային կրթություն Տնային կրթության դաստիարակ, ուսուցիչ
317 Սոցիալական մանկավարժություն Սոցիալական մանկավարժ
318 Անդրագոգիկա Անդրագոգ
319 Պարի ուսուցում Պարուսույց
400 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ  
401 Բուժական գործ Բուժակ
402 Մանկաբարձական գործ  Մանկաբարձ
403 Բուժկանխարգելման գործ Սանիտար-բուժակ
404 Բժշկական օպտիկա Տեխնիկ-օպտիկ Օպտիկ-օպտոմետրիստ
405 Դեղագործություն  Դեղագործ
406 Քույրական գործ  Բուժքույր
407 Լաբորատոր ախտորոշում Բուժակ-լաբորանտ
408 Լաբորատոր գործ Տեխնիկ-լաբորանտ
410 Բուժական կոսմետոլոգիա Կոսմետոլոգ
411 Բուժական մերսում Բուժակ-մերսող
415 Քույրական գործի կազմակերպում Քույրական գործի կազմակերպիչ, բուժքույր
416 Ատամնատեխնիկական գործ  Ատամնատեխնիկ
500 ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏ  
501 Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների) Նվագախմբի և համույթի մենակա-տար, երաժշտության դասատու, նվագակցող
502 Երգեցողություն Ակադեմիական երգչախմբի, համույթի մենակատար, Ժողովրդական երգչախմբի, համույթի մենակատար
503 Երգչախմբավարություն Երգչախմբի և ստեղծագործական համույթի ղեկավար, Երգչախմբային առարկաների դասատու, երգչախմբի և համույթի մենակատար
504 Երաժշտության տեսություն Տեսական և երաժշտագիտական առարկաների դասատու, Ռիթմիկայի դասատու
505 Էստրադայի երաժշտարվեստ Էստրադայի մենակատար, Ստեղծագործական կոլեկտիվի ղեկավար
506 Պարարվեստ* Բալետի մենակատար, Ժողովրդական պարերի համույթի մենակատար, Համույթի մենակատար
507 Դերասանական արվեստ  Դերասան
508 Կրկեսային արվեստ Կրկեսի մենակատար (դերասան) Ինքնագործ կրկեսային կոլեկտիվի ղեկավար
509 Ռեժիսուրա (ըստ տեսակների)  Ռեժիսոր **
509 Լուսային ռեժիսուրա  Տեխնիկ
510 Թատերային ձևավորման արվեստ Նկարիչ-տեխնոլոգ
511 Էստրադային արվեստ Էստրադայի մենակատար Ինքնագործ ստեղծագործական կոլեկտիվի ղեկավար
512 Գեղանկարչություն  Նկարիչ, դասավանդող
513 Քանդակագործություն Նկարիչ-քանդակագործ, դասավանդող
514 Դիզայն (ըստ ճյուղերի)  Դիզայներ
515 Զարդային-կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ Նկարիչ-վարպետ
516 Արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում, կոնսերվացում և պահպանում  Նկարիչ-վերականգնող **
517 Գրադարանային գործ Գրադարանավար
518 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն և ժողովրդական գեղարվեստական ստեղծագործություն Ստեղծագործական խմբի ղեկավար, դասատու
519 Մանվածքային և թեթև արդյունաբերության իրերի գեղարվեստական ձևավորում Նկարիչ-տեխնոլոգ
600 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  
601 Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի)  Հաշվապահ
602 Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի)  Կառավարիչ (մենեջեր) ||| (բնութագիր)
603 Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի)  Ֆինանսիստ ||| (բնութագիր)
604 Բանկային գործ  Բանկային գործի մասնագետ
606 Ապահովագրական գործ (ըստ ճյուղերի)  Ապահովագրական գործի մասնագետ **
607 Շուկայաբանություն (ըստ ճյուղերի)  Շուկայագետ ||| (բնութագիր)
608 Առևտուր (ըստ ճյուղերի)  Կոմերսանտ **
609 Պետական և տեղական կառավարում Պետական և տեղական կառավարման մասնագետ, մենեջեր
612 Ապրանքագիտություն (ըստ համասեռ ապրանքների խմբերի)  Ապրանքագետ * ||| (բնութագիր)
613 Հողային ռեսուրսների կառավարում Տնտեսագետ
700 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  
701 Տեղեկատվական ապահովագրություն Տեխնիկ
800 ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ  
800 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում Տեխնիկ
801 Երկրաբանական հանույթ, օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում Տեխնիկ
802 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման երկրաֆիզիկական մեթոդներ Տեխնիկ
803 Ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն Տեխնիկ
804 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզման տեխնոլոգիա և տեխնիկա Տեխնիկ
806 Նավթային և գազային հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզում Տեխնիկ
809 Գեոտեխնիկա Տեխնիկ
810 Գեմոլոգիա Տեխնիկ
900 ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՒՄ  
901 Մարկշեյդերական գործ Լեռնային տեխնիկ
902 Բաց լեռնային աշխատանքներ  Լեռնային տեխնիկ-տեխնոլոգ ||| (բնութագիր)
903 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի ստորերկրյա շահագործում Տեխնիկ-տեխնոլոգ
904 Օգտակար հանածոների հարստացում Տեխնիկ
905 Գազանավթամուղների և գազանավթապահեստարանների կառուցում և շահագործում Տեխնիկ
906 Նավթագազային հանքավայրերի մշակում և շահագործում Տեխնիկ
907 Նավթագազային հորատանցքերի հորատում Տեխնիկ
908 Հանքահորային և ստորերկրյա շինարարություն Լեռնային տեխնիկ
1000 ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ  
1001 Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր  Տեխնիկ * ||| (բնութագիր)
1002 Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում  Տեխնիկ **
1003 Հիդրոէլեկտրաէներգետիկական կայանքներ Տեխնիկ
1004 Էլեկտրամատակարարում (ըստ ճյուղերի)  Տեխնիկ
1005 Ջերմաէլեկտրակայաններ  Տեխնիկ
1006 Ջերմամատակարարում և ջերմատեխնիկական սարքավորումներ  Տեխնիկ
1007 Ատոմային և միջուկային էներգետիկական կայանքներ Տեխնիկ
1008 Ջրի, վառելիքի և քսանյութերի տեխնոլոգիա էլեկտրակայաններում Տեխնիկ
1009 Ճառագայթային անվտանգություն Տեխնիկ
1010 Ատոմային էլեկտրակայաններ և սարքեր Տեխնիկ
1011 Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ Տեխնիկ
1012 Էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային և խտարարման տեխնիկա Տեխնիկ
1013 Էլեկտրատեխնիկական սարքեր Տեխնիկ
1014 Էլեկտրական և էլեկտրամեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական շահագործում և սպասարկում (ըստ ճյուղերի) Տեխնիկ-էլեկտրամեխանիկ
1015 Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի ռելեային պաշտպանություն և ավտոմատացում Տեխնիկ
1100 ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ  
1101 Սև մետաղների մետաղագործություն Տեխնիկ
1102 Գունավոր մետաղների մետաղագործություն Տեխնիկ
1103 Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն  Տեխնիկ ||| (բնութագիր)
1104 Մետաղագիտություն և մետաղների ջերմային մշակում Տեխնիկ
1105 Մետաղների ճնշամշակում Տեխնիկ
1106 Փոշեմետաղագործություն, կոմպոզիցիոն նյութեր, ծածկույթներ Տեխնիկ
1107 Մետաղների և եռակցումների որակի հսկում Տեխնիկ
1200 ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ  
1201 Մեքենաշինության տեխնոլոգիա Տեխնիկ
1202 Թռչող մեքենաների արտադրություն Տեխնիկ
1203 Ավիացիոն շարժիչների արտադրություն Տեխնիկ
1204 Նավաշինություն Տեխնիկ
1205 Ավտոմոբիլաշինություն և տրակտորաշինություն Տեխնիկ
1206 Երկաթուղիների շարժակազմի արտադրություն Տեխնիկ
1207 Եռակցման արտադրություն Տեխնիկ
1208 Հղկիչ և ալմաստե գործիքներ Տեխնիկ
1209 Հատուկ մեքենաներ և սարքեր Տեխնիկ
1210 Իրերի արտադրություն ավտոմատ ռոտորային և ռոտորային-հոսքային գծերի վրա Տեխնիկ
1211 Հաստոցաշինություն Տեխնիկ
1700 ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  
1701 Արդյունաբերական սարքավորումների տեղակայում և տեխնիկական շահագործում (ըստ ճյուղերի) Տեխնիկ
1703 Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում Տեխնիկ
1704 Տրանսպորտային էներգետիկ սարքերի շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների) Տեխնիկ-մեխանիկ
1705 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  Տեխնիկ ||| (բնութագիր)
1706 Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում (ըստ ճյուղերի)  Տեխնիկ ||| (բնութագիր)
1707 Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործում  Տեխնիկ ||| (բնութագիր)
1708 Էլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրության համար կիրառվող սարքավորումների տեխնիկական շահագործում Տեխնիկ
1709 Երկրաբանահետախուզական սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Տեխնիկ
1710 Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում առևտրում և հանրային սննդում Տեխնիկ
1711 Սառնարանաճնշակային մեքենաների տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Տեխնիկ
1713 Հիդրավլիկական մեքենաների, հիդրոշարժաբերների և հեղուկաօդաճնշական ավտոմատիկայի տեխնիկական սպասարկում Տեխնիկ
1715 Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  Տեխնիկ * ||| (բնութագիր)
1716 Հաստոցների շահագործում և սպասարկում Տեխնիկ
1719 Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում Կարգավար (դիսպետչեր)
1720 Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում Օդաչու
1721 Թռչող ապարատների սպասարկում վառելիքաքսուքային նյութերով Տեխնիկ
1722 Էլեկտրաֆիկացված և օդաչուաօդանավային համալիրների տեխնիկական շահագործում Տեխնիկ
1723 Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում  Տեխնիկ* ||| (բնութագիր)
1800 ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ  
1801 Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ  Տեխնիկ ||| (բնութագիր)
1802 Էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային և խտարարման տեխնիկա Տեխնիկ
1803 Լուսատեխնիկա և լույսի աղբյուրներ Տեխնիկ
1804 Տրանսպորտային էլեկտրասարքավորումների և ավտոմատիկայի շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների) Տեխնիկ
1805 Էլեկտրատեխնիկական սարքեր Տեխնիկ
1806 Էլեկտրական և էլեկտրամեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական շահագործում և սպասարկում (ըստ ճյուղերի) Տեխնիկ
1807 Միկրոէլեկտրոնիկա և պինդ մարմնային էլեկտրոնիկա Տեխնիկ
1808 Էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ Տեխնիկ
1900 ՍԱՐՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ  
1901 Սարքաշինություն Տեխնիկ
1902 Որակի հսկման և ախտորոշման սարքեր Տեխնիկ
1903 Ավիացիոն սարքեր և համալիրներ Տեխնիկ
1904 Ձայնային սարքեր և համակարգեր Տեխնիկ
1905 Կենսատեխնիկական և բժշկական ապարատներ և համակարգեր Տեխնիկ
1906 Պրոթեզավնասքաբանական և վերականգնողական տեխնիկա Տեխնիկ
1907 Վնասվածքաբանական և վերականգնողական տեխնիկա Տեխնիկ
1908 Օպտիկական և օպտիկական-էլեկտրոնային սարքեր և համակարգեր Տեխնիկ
1909 Հոլակային սարքեր Տեխնիկ
1910 Ռադիոէլեկտրոնային գործիքային սարքեր Տեխնիկ
1911 Էլեկտրամեխանիկական գործիքային սարքեր Տեխնիկ
1913 Չափագիտություն Տեխնիկ
2000 ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ ԵՎ ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ, ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  
2001 Միկրոէլեկտրոնիկա և պինդմարմնային միկրոէլեկտրոնիկա Տեխնիկ
2002 Էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ Տեխնիկ
2003 Ռադիոսարքաշինություն Տեխնիկ
2004 Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր  Տեխնիկ
2005 Բազմուղի հեռահաղորդակցման համակարգեր Տեխնիկ
2006 Ռադիոկապ, ռադիոհաղորդում և հեռուստատեսություն Տեխնիկ
2007 Էլեկտրավորված և օդանավարկման համալիրների տեխնիկական շահագործում Տեխնիկ
2008 Օդերևութաբանական ռադիոտեխնիկական համակարգերի շահագործում Տեխնիկ
2009 Կապի միջոցների շահագործում  Տեխնիկ
2010 Տրանսպորտային ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների տեխնիկական շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների) Տեխնիկ
2011 Նավերի ռադիոկապի և էլեկտրառադիոնավիգացիոն սարքավորումների շահագործում Տեխնիկ
2012 Ռադիոազդանշանների նույնականացման և առաջացման սարքեր Տեխնիկ
2013 Լսատեսողական տեխնիկա և լսատեսողական ծրագրերի ձայնատեխնիկական ապահովում Տեխնիկ
2014 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի)  Տեխնիկ ||| (բնութագիր)
2015 Փոստային կապ Փոստային կապի մասնագետ
2018 Ռադիոտեխնիկական համալիրներ և տիեզերական թռչող ապարատների կառավարման համակարգեր Տեխնիկ
2019 Կինոսարքավորումների և տեսատեխնիկայի շահագործում Տեխնիկ
2020 Հնչյունային տեխնիկայի սպասարկում Տեխնիկ
2100 ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  
2101 Տեխնոլոգիական գործընթացների և արտադրությունների ավտոմատացում (ըստ ճյուղերի) Տեխնիկ
2102 Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի ռելեային պաշտպանություն և ավտոմատացում Տեխնիկ
2103 Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների) Տեխնիկ
2104 Կառավարման ավտոմատացված համակարգեր Տեխնիկ
2105 Ջերմաէլեկտրակայանների տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացում Տեխնիկ
2106 Էլեկտրաէներգետիկական գործավարական կառավարման համակարգեր և միջոցներ Տեխնիկ
2107 Մեքենայացման և ավտոմատացման միջոցներ (ըստ ճյուղերի) Տեխնիկ
2108 Որակի կառավարում Տեխնիկ
2200 ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ  
2201 Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր  Տեխնիկ
2202 Տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր (ըստ ճյուղերի) Տեխնիկ
2203 Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում  Տեխնիկ
2204 Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում  Տեխնիկ*
2205 Կիրառական ինֆորմատիկա (ըստ ճյուղերի) Տեխնիկ
2206 Մեխատրոնիկա  Տեխնիկ*
2303 ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ  
2301 Սպասարկման կազմակերպում  Մենեջեր
2302 Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում Մենեջեր,կազմակերպիչ**
2303 Իրերի քիմիական մշակման սպասարկում Տեխնոլոգ
2304 Վարսավիրական արվեստ Տեխնոլոգ Նկարիչ-ձևավորող
2305 Լուսանկարչական գործ Լուսանկարիչ Լուսանկարիչ-տեխնիկ
2306 Տնային տնտեսության վարում Մենեջեր
2307 Զբոսաշրջություն  Զբոսաշրջության ծառայությունների մասնագետ  ||| (բնութագիր)
2308 Գովազդ Գովազդի մասնագետ
2312 Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ  Տեխնոլոգ, Տեխնոլոգ-գեղագետ խորը բժշկական պատրաստվածությամբ*  (բնութագիր)
2315 Սպասարկում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների) Մենեջեր (ըստ տրանսպորտի տեսակների)
2400 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ  
2401 Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)  Տեխնիկ
2402 Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում Կարգավար (դիսպետչեր)
2403 Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում Օդաչու
2404 Թռչող ապարատների սպասարկում վառելիքաքսուքային նյութերով Տեխնիկ
2409 Տրանսպորտային էներգետիկական կայանքների շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների) Տեխնիկ
2410 Թռչող հարմարանքների և շարժիչների տեխնիկական շահագործում Տեխնիկ
2411 Էլեկտրաֆիկացված և օդաչուաօդանավային համալիրի տեխնիկական շահագործում Տեխնիկ
2412 Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործում Տեխնիկ
2413 Տրանսպորտային էլեկտրասարքավորումների և ավտոմատիկայի շահագործում ըստ տրանսպորտի տեսակների Տեխնիկ
2414 Տրանսպորտային էներգետիկ սարքերի շահագործում Տեխնիկ
2415 Օդային տրանսպորտի շահագործում Տեխնիկ
2500 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  
2501 Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2502 Անօրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2503 Էլեկտրաքիմիական արտադրություն Տեխնիկ
2504 Կոքսաքիմիական արտադրություն Տեխնիկ
2505 Նավթի և գազի վերամշակում Տեխնիկ
2506 Պոլիմերային նյութերից պատրաստվող իրերի և ծածկույթների արտադրություն Տեխնիկ
2507 Կինոլուսանկարչանյութերի և մագնիսական կրիչների տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2508 Սիլիկատային և դժվարահալ ոչ մետաղական նյութերի և իրերի արտադրություն Տեխնիկ
2509 կենսաքիմիական արտադրություն Տեխնիկ
2510 Երկրորդական հումքի վերամշակում Տեխնիկ
2511 Բարձրմոլեկուլային և բարձրարդյունավետ միացությունների և սարքերի տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2512 Հրատեխնիկական միացությունների և իրերի տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2512 Կենսաքիմիական արտադրություն Տեխնիկ
2513 Իզոտոպների անջատման տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2514 Քիմիական միացությունների որակի անալիտիկ հսկում Տեխնիկ
2515 Վերամշակման արտադրության քիմիական տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2600 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ  
2601 Փայտամթերման տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2602 Փայտամշակման տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2603 Փայտանյութի վերամշակման տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2604 Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն Տեխնիկ
2605 Պարտեզապուրակային և երկրապատկերային շինարարություն Տեխնիկ
2700 ՊԱՐԵՆԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  
2701 Հացահատիկի պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2702 Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա  Տեխնիկ ||| (բնութագիր)
2703 Քաղցրավենիքի տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2704 Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն  Տեխնիկ* ||| (բնութագիր)
2706 Ճարպերի և ճարպափոխարինիչների տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2707 Պահածոների և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա  Տեխնիկ
2708 Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա  Տեխնիկ**
2709 Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2710 Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա  Տեխնոլոգ
2711 Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա  Տեխնիկ
2712 Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2800 ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  
2801 Մանրաթելային նյութերի նախնական վերամշակում Տեխնիկ
2802 Մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2807 Մանվածքային և թեթև արդյունաբերական իրերի երանգավորում և գեղարվեստական ձևավորում Գծագրող-ձևավորող
2808 Հագուստի մոդելավորում և նախագծում  Գծագրող-ձևավորող
2809 Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա  Տեխնիկ
2810 Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա Տեխնիկ
2811 Կաշվե իրերի արտադրություն Տեխնիկ
2812 Մորթու և ոչխարամուշտակային իրերի արտադրություն Տեխնիկ
2813 Թղթե և ստվարաթղթե իրերի արտադրություն Տեխնիկ
2814 Պոլիգրաֆիական արտադրություն  Տեխնիկ*
2815 Նվագարանների արտադրություն Տեխնիկ
2816 Խաղալիքի գեղարվեստական նախագծում, մոդելավորում և ձևավորում Գծագրող-ձևավորող
2817 Մորթե արտադրանքի մոդելավորում և նախագծում Գծագրող-ձևավորող
2818 Կաշվե արտադրանքի մոդելավորում և նախագծում Գծագրող-ձևավորող
2819 Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն  Փորձագետ
2900 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  
2901 Ճարտարապետություն Տեխնիկ
2902 Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում  Տեխնիկ**
2903 Քաղաքային հաղորդակցության ուղիների շինարարություն և շահագործում Տեխնիկ
2904 Երկաթուղիների շինարարություն, երկաթգիծ և գծային տնտեսություն Տեխնիկ
2905 Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարարություն և շահագործում  Տեխնիկ**
2906 Հիդրոտեխնիկական շինարարություն Տեխնիկ
2907 Թունելների և մետրոպոլիտենների շինարարություն Տեխնիկ
2908 Կամուրջների շինարարություն Տեխնիկ
2909 Ոչ մետաղական շինարարական իրերի և կոնստրուկցիաների արտադրություն Տեխնիկ
2910 Մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում Տեխնիկ
2911 Արդյունաբերական սարքավորումների տեղակայում Տեխնիկ
2912 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում Տեխնիկ
2913 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում  Տեխնիկ ||| (բնութագիր)
2914 Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի  Տեխնիկ
2914 սանիտարատեխնիկական սարքավորումների և օդափոխման համակարգերի տեղակայում և շահագործում  
2915 Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում  Տեխնիկ*
2916 Քաղաքաշինական կադաստր Տեխնիկ
2917 Հանքահորային շինարարություն Շինարար
3000 ԳԵՈԴԵԶԻԱ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ  
3001 Կիրառական գեոդեզիա Տեխնիկ
3002 Աերոֆոտոգեոդեզիա Տեխնիկ
3003 Աերոֆոտո և արբանյակային հանութագրում ու ֆոտոգրամետրիա Տեխնիկ
3100 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
3101 Հողաշինարարություն  Տեխնիկ ||| (բնութագիր)
3102 Գյուղատնտեսագիտություն  Տեխնիկ-գյուղատնտես
3103 Անասնաբուծություն  Անասնաբույծ
3104 Անասնաբուժություն  Անասնաբույժ
3105 Մեղվաբուծություն  Մեղվաբույծ
3106 Գյուղատնտեսության մեքենայացում Տեխնիկ
3107 Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացում և ավտոմատացում Տեխնիկ
3108 Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում և վերամշակում Տեխնիկ
3109 Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն  Ձկնաբույծ**
3110 Արդյունաբերական ձկնորսություն Ձկնորս
3111 Որսագիտություն և գազանաբուծություն Որսագետ
3112 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում  Ֆերմեր
3113 Շնաբանություն (կինոլոգիա) Շնաբան
3114 Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում  Տեխնիկ ||| (բնութագիր)
3200 ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
3201 Հրդեհային անվտանգություն Տեխնիկ
3202 Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Տեխնիկ
3203 Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում Մենեջեր
3204 Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում Տեխնիկ-էկոլոգ
3205 Հողերի բարելավում, հողավերականգնում և պահպանություն Տեխնիկ
3206 Կենսառեսուրսների պահպանություն և կայուն օգտագործում Տեխնիկ
3207 Վայրի բույսերի վերարտադրություն, հավաք և մթերում Բուսաբույծ-տեխնիկ
3208 Վայրի կենդանիների վերարտադրություն Կենդանաբույծ
3400 ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՒՄ  
3401 Չափագիտություն Տեխնիկ-չափագետ
3404 Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում) (ըստ ճյուղերի)  Տեխնիկ**
3405 Մետաղների և եռակցված միացությունների որակի հսկում Տեխնիկ
3406 Դոզաչափություն և ճառագայթապաշտպանություն Տեխնիկ
3407 Շինարարական արտադրության որակի հսկում Տեխնիկ
3408 Շինարարական իրերի և կոնստրուկցիաների որակի հսկում Տեխնիկ