Դասիչ Մասնագիտությունների խումբ, մասնագիտություն Որակավորում
515 Զարդակիրառական արվեստ  Դերձակ-մոդելավորող
515 Զարդակիրառական արվեստ  Ասեղնագործ-ժանեկագործ
601 Հաշվետարություն  Հաշվետար
605 Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկում  Գործավար
904 Օգտակար հանածոների հարստացում  Հարստացնող
1002 Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում  Էլեկտրասարքավորումների նորոգման և սպասարկման էլեկտրամոնտաժող
1003 Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում  Էլեկտրասարքավորումների նորոգման փականագործ-էլեկտրիկ
1003 Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում  Վերելակների էլեկտրամեխանիկ
1007 Էլեկտրալուսավորման եվ ուժային էլեկտրասարքավորումների էլեկտրամոնտաժում  Էլեկտրասարքավորումների, ուժային եվ լուսավորող ցանցերի էլեկտրամոնտաժող
1105 Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ  Դարբին-դրոշմող
1207 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա  Գազաեռակցող
1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա  Խառատ
1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա  Ֆրեզող
1211 Սարքավորումների տեխնիկակակն շահագործում  Փականագործ-գործիքագործ
2009 Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում  Էլեկտրակապի և լարային հաղորդումների գծային կառույցներ էլեկտրամոնտաժող
2014 Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  Ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումներ սպասարկող և նորոգող ռադիոմեխանիկ
2203 Համակարգիչների շահագործում  Համակարգիչների օպերատոր
2204 Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաներ սպասարկող և նորոգող էլեկտրամեխանիկ
2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում  Վարսահարդար
2311 Հասարակական սնունդ  Հրուշակագործ
2311 Հասարակական սնունդ  Խոհարար
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)  Ավտոմեքենայի վարորդ
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)  Ավտոմեքենաների նորոգման փականագործ
2402 Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային տրանսպորտում  Ազդանշանային, կենտրոնացման, արգելափական սարքերի սպասարկման և նորոգման էլեկտրամոնտաժող
2603 Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա  Կահույքի զարդային իրերի պատրաստող
2603 Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա  Փայտամշակման հաստոցների օպերատոր
2512 Քիմիական արտադրության տեխնոլոգիա  Լայն պրոֆիլի ապարատավար
2704 Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն  Գինեգործ
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա  Կաթնագործ-օպերատոր
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա  Պանրագործ
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա  Ենթավարպետ
2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա  Դերձակ
2901 Վերամբարձ-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում  Ավտոկռունկավար
2902 Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում  Որմնադիր
2905 Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարարություն և շահագործում  Տեխնիկ
2906 Տանիքագործական աշխատանքների իրականացում  Տանիքագործ
2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում  Երեսապատող-սալիկապատող
2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում  Ներկարար
2912 Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ  Փականագործ-սանտեխնիկ
2915 Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում  Գազային սարքավորումների շահագործման և նորոգման փականագործ
3106 Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում  Գյուղատնտեսական արտադրության տրակտորիստ մեքենավար
3112 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում  Ֆերմեր
3404 Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում (ըստ ուղղությունների)  Քիմիական անալիզի լաբորանտ
Դասիչ Մասնագիտությունների խումբ, մասնագիտություն Որակավորում
201 Իրավագիտություն  Իրավագետ
202 Սոցիալական ապահովության կազմակերպում  Մենեջեր
205 Սոցիալական աշխատանք  Սոցիալական աշխատող
207 Թարգմանություն և գործավարություն  Թարգմանիչ- գործավար
208 Թարգմանություն և մաքսավարություն  Թարգմանիչ- մաքսավար
209 Թարգմանություն և արխիվավարություն  Թարգմանիչ- արխիվավար
210 Թարգմանություն և սպասարկման կազմակերպում  Թարգմանիչ- սպասարկման մենեջեր
301 Հայոց և օտար լեզուների դասավանդում  Հայոց և օտար լեզուների ուսուցիչ
302 Հայոց լեզվի դասավանդում  Հայոց լեզվի ուսուցիչ
303 Ռուսաց լեզվի դասավանդում  Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ
304 Օտար լեզվի դասավանդում  Օտար լեզվի ուսուցիչ
307 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ  Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ (մարզիչ)
312 Դասավանդում տարրական դասարաններում  Տարրական դասարանների ուսուցիչ (դասվար)
313 Նախադպրոցական կրթություն  Նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ
402 Մանկաբարձական գործ  Մանկաբարձ
405 Դեղագործություն  Դեղագործ
406 Քույրական գործ  Բուժքույր
416 Ատամնատեխնիկական գործ  Ատամնատեխնիկ
507 Դերասանական արվեստ  Դերասան
509 Ռեժիսուրա  Ռեժիսոր
512 Գեղանկարչություն  Նկարիչ-դասավանդող
514 Դիզայն  Դիզայներ
516 Արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում,կոնսերվացում և պահպանում  Նկարիչ-վերականգնող
601 Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի)  Հաշվապահ
602 Մենեջմենթ /կառավարում/ (ըստ ճյուղերի)  Կառավարիչ (մենեջեր)
603 Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի)  Ֆինանսիստ
604 Բանկային գործ  Բանկային գործի մասնագետ
606 Ապահովագրական  գործ  Ապահովագրական գործի մասնագետ
607 Շուկայաբանություն (ըստ ճյուղերի)  Շուկայագետ
608 Առևտուր (ըստ ճյուղերի)  Կոմերսանտ
902 Բաց լեռնային աշխատանքներ  Լեռնային տեխնիկ-տեխնոլոգ
1001 Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր  Տեխնիկ
1002 Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում  Տեխնիկ
1103 Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն  Տեխնիկ
1004 Էլեկտրամատակարարում  Տեխնիկ
1006 Ջերմաէլեկտրակայաններ  Տեխնիկ-ջերմատեխնիկ
1705 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  Տեխնիկ
1706 Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում (ըստ ճյուղերի)  Տեխնիկ
1707 Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործում  Տեխնիկ
1715 Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում,տեխնիկական սպասարկում  Տեխնիկ
1723 Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում  Տեխնիկ
1801 Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ  Տեխնիկ
2004 Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր  Տեխնիկ
2014 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի)  Տեխնիկ
2201 Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր  Տեխնիկ
2203 Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում  Տեխնիկ
2204 Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում  Տեխնիկ
2301 Սպասարկման կազմակերպում  Մենեջեր
2302 Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում  Տեխնիկ
2307 Զբոսաշրջություն  Զբոսաշրջության ծառայությունների մասնագետ
2311 Հասարակական սննդի սպասարկման կազմակերպում  Մենեջեր
2401 Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)  Տեխնիկ
2702 Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա  Տեխնիկ
2704 Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն  Տեխնիկ
2707 Պահածոների և սննդային խտանյութերի տեխնոլոգիա  Տեխնիկ-տեխնոլոգ
2708 Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա  Տեխնիկ
2711 Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա  Տեխնիկ
2808 Հագուստի մոդելավորում և նախագծում  Մոդելավորող-նախագծող
2814 Պոլիգրաֆիական արտադրություն  Տեխնիկ
2818 Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա  Կոշկակար
2819 Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն  Ոչ պարենային ապրանքների որակի փորձագետ
2819 Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն  Ոչ պարենային ապրանքների որակի փորձագետ
2902 Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում  Տեխնիկ
2905 Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարարություն և շահագործում  Տեխնիկ
2913 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում Տեխնիկ
2914 Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում  Տեխնիկ
2915 Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում  Տեխնիկ
3101 Հողաշինարարություն  Տեխնիկ
3102 Գյուղատնտեսագիտություն  Գյուղատնտես
3103 Անասնաբուծություն  Անասնաբույծ
3104 Անասնաբուժություն  Անասնաբույժ
3105 Մեղվաբուծություն  Մեղվաբույծ
3109 Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն  Ձկնաբույծ
3112 Գյուղացիական (ֆերմերային տնտեսության) կազմակերպում  Ֆերմեր
3114 Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում  Տեխնիկ
3404 01.Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում(ըստ ճյուղերի)  Ոչ պարենային ապրանքների ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում
3404 02.Արտադրանքի  ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում(ըստ ճյուղերի)  Պարենային ապրանքների ստանդարտացում և համապասխանության յավաստում