Դասիչ Մասնագիտությունների խումբ, մասնագիտություն Որակավորում
200 Սոցիալական ապահովություն
205 Սոցիալական աշխատանք Սոցիալական աշխատող
500 Արվեստ և դիզայն
514 Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն Նկարիչ-ապակեպատող
514 Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն Ցուցափեղկեր ձևավորող
514 Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն Գեղարվեստական ձևավորող
514 Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն Սանրվածքներ ցուցադրող
514 Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն Հագուստների ցուցադրող (մոդել)
515 Զարդակիրառական արվեստ  Ասեղնագործ-ժանեկագործ (ձեռագործ)
515 Զարդակիրառական արվեստ Բրուտագործ
515 Զարդակիրառական արվեստ Խեցեգործական գեղարվեստական իրեր պատրաստող
515 Զարդակիրառական արվեստ Փայտյա գեղարվեստական իրեր պատրաստող
515 Զարդակիրառական արվեստ Կաշվե գեղարվեստական իրեր պատրաստող
515 Զարդակիրառական արվեստ Քանդակագործ-դրվագող
515 Զարդակիրառական արվեստ  Փայտի գեղարվեստական փորագրող
515 Զարդակիրառական արվեստ Մետաղի գեղարվեստական փորագրող
515 Զարդակիրառական արվեստ  Ոսկերիչ
515 Զարդակիրառական արվեստ  (բնութագիր)
515 Զարդակիրառական արվեստ  Քարի գեղարվեստական փորագրող
515 Զարդակիրառական արվեստ Ոսկրի գեղարվեստական փորագրող
515 Զարդակիրառական արվեստ Գորգագործ
515 Զարդակիրառական արվեստ Գոբելենագործ
515 Զարդակիրառական արվեստ Մանրանկարիչ
515 Զարդակիրառական արվեստ Կիսաթանկարժեք և թանկարժեք քարեր մշակող
515 Զարդակիրառական արվեստ Հախճապակյա իրեր նկարազարդող
515 Զարդակիրառական արվեստ  Դերձակ-մոդելավորող*
515 Զարդակիրառական արվեստ  (բնութագիր)
600 Էկոնոմիկա և ղեկավարում
601 Հաշվետարություն  Հաշվետար
601 Հաշվետարություն  (բնութագիր)
602 Կոմերցիոն գործունեություն Գնումների գործակալ
602 Կոմերցիոն գործունեություն Մատակարարման գործակալ
602 Կոմերցիոն գործունեություն Գովազդային գործակալ
602 Կոմերցիոն գործունեություն Մթերքների և հումքի մթերող
602 Կոմերցիոն գործունեություն Անհատ ձեռնարկատեր
604 Բանկային գործ  Գանձապահ*
604 Բանկային գործ  (բնութագիր)
605 Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկում Քարտուղար-մեքենագրող
605 Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկում Քարտուղար-սղագրող
605 Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկում  Գործավար
605 Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկում  (բնութագիր)
606 Ապահովագրական գործ Ապահովագրության գործակալ
608 Առևտրական գործ Առևտրական սրահի գանձապահ
608 Առևտրական գործ Կրպակավաճառ
608 Առևտրական գործ Հսկիչ-գանձապահ
608 Առևտրական գործ Արդյունաբերական ապրանքներ վաճառող
608 Առևտրական գործ Պարենային ապրանքներ վաճառող
900 Օգտակար հանածոների արդյունահանում
901 Հանքարդյունաբերական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում Մաքրման հանքախորշի լեռնագործ
901 Հանքարդյունաբերական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում Լեռնարդյունաբերական մեքենաների մեքենավար
902 Լեռնային աշխատանքներ Պայթեցնող
904 Օգտակար հանածոների հարստացում Խտացուցիչների ապարատավար
904 Օգտակար հանածոների հարստացում Չափաքանակ որոշող
904 Օգտակար հանածոների հարստացում Ջարդող մեքենավար
904 Օգտակար հանածոների հարստացում Աղացող մեքենավար
904 Օգտակար հանածոների հարստացում Կառավարման վահանակի օպերատոր
904 Օգտակար հանածոների հարստացում Չորացնող մեքենավար
904 Օգտակար հանածոների հարստացում Քամող մեքենավար
904 Օգտակար հանածոների հարստացում  Հարստացնող
904 Օգտակար հանածոների հարստացում  (բնութագիր)
904 Օգտակար հանածոների հարստացում Գոլորշացման ապարատավար
904 Օգտակար հանածոների հարստացում Հատիկավորման ապարատավար
907 Հետախուզաշահագործողական հորատում Հորատման աշտարակի մոնտաժող
907 Հետախուզաշահագործողական հորատում Հորատման աշտարակի մոնտաժող-էլեկտրամոնտաժող
907 Հետախուզաշահագործողական հորատում Հորատող սարքավորման մեքենավար
908 Հորատանցքերի շահագործում Հորատանցքերի շահագործման օպերատոր
1000 Էներգետիկա
1001 Էլեկտրասարքավորումների արտադրություն Էլեկտրական մեքենաների էլեմենտներ փաթաթող
1001 Էլեկտրասարքավորումների արտադրություն Էլեկտրական մեքենաների և ապարատների հավաքող
1002 Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում Էլեկտրասարքավորումների նորոգման և սպասարկման էլեկտրամոնտաժող
1002 Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում  (բնութագիր)
1003 Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում Էլեկտրասարքավորումների նորոգման փականագործ-էլեկտրիկ **
1003 Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում  (բնութագիր)
1003 Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում  Վերելակների էլեկտրամեխանիկ
1003 Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում Առևտրային և սառեցնող սարքավորումների էլեկտրամեխանիկ
1003 Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում Էլեկտրական վերելակներ մոնտաժող
1004 Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական սպասարկում Արտագնագործարարական բրիգադի էլեկտրամոնտաժող
1004 Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական սպասարկում Ենթակայաններ սպասարկող էլեկտրամոնտաժող
1004 Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական սպասարկում Ռելեային պաշտպանության սարքավորումներ և ավտոմատիկա նորոգող էլեկտրամոնտաժող
1004 Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական սպասարկում Բաշխիչ ցանցերի շահագործման էլեկտրամոնտաժող
1005 Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձարկում Դետալներ և սարքեր փորձարկող
1005 Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձարկում Էլեկտրական մեքենաների, ապարատների և սարքերի հավաքման հսկիչ
1006 Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործում Կաթսաների մեքենավար
1006 Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործում Կաթսայատան օպերատոր
1006 Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործում Կաթսայատներ սպասարկող փականագործ
1006 Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործում Ջերմային ցանցեր սպասարկող փականագործ
1006 Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործում Կաթսայատների սարքավորումներ նորոգող փականագործ
1006 Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործում Ջերմային ցանցերի սարքավորումներ նորոգող փականագործ
1007 Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում Բաշխիչ սարքերի և երկրորդային շղթաների էլեկտրամոնտաժող
1007 Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում Էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորող ցանցերի էլեկտրամոնտաժող
1007 Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում  (բնութագիր)
1100 Մետաղամշակում
1103 Մետաղամշակման արտադրության և նյութամշակման տեխնոլոգիա Մետաղ և համաձուլվածքներ հալող
1103 Մետաղամշակման արտադրության և նյութամշակման տեխնոլոգիա Կաղապարող
1103 Մետաղամշակման արտադրության և նյութամշակման տեխնոլոգիա Փայտե մոդելներ մոդելավորող
1103 Մետաղամշակման արտադրության և նյութամշակման տեխնոլոգիա Ձուլող
1105 Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ Մուրճով և մամլիչով աշխատող դարբին
1105 Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ  Դարբին դրոշմող
1105 Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ  (բնութագիր)
1105 Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ Ձեռքով կռող դարբին
1105 Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ Դարբնամամլային սարքավորումների կարգավորող
1105 Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ Դրոշմող
1200 Մեքենաշինական սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ
1207 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա  Գազաեռակցող**
1207 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա Եռակցման աշխատանքների հսկիչ
1207 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա Էլեկտրաեռակցող
1207 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա Ավտոմատ և կիսաավտոմատ մեքենաների էլեկտրաեռակցող
1207 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա Ձեռքով եռակցման էլեկտրաեռակցող
1207 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա Գազաեռակցմամբ կտրող
1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա Հաստոցային և փականագործական աշխատանքերի հսկիչ
1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա Հաստոցների և կայանքների ավտոմատ և կիսաավտոմատ գծերի օպերատոր
1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա Ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցների օպերատոր
1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա Լայն պրոֆիլի հաստոցավար
1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա  Խառատ
1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա  Ֆրեզող**
1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա Հղկող
1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա Խառատ-ներտաշող
1211 Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում Ավտոմատ գծերի և ագրեգատային հաստոցներ կարգավորող
1211 Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում Ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցներ և մանիպուլյատորներ կարգավորող
1211 Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում  Փականագործ-գործիքագործ
1211 Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում Մեխանիկական հավաքման աշխատանքների փականագործ
1211 Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում Փականագործ-վերանորոգող
1700 Առողջապահություն
1705 Բժշկական սարքավորումների տեխնիկական շահագործում Բժշկական սարքավորումների նորոգման և սպասարկման էլեկտրամեխանիկ
1706 Հիվանդի ընդհանուր խնամք Կրտսեր բուժքույր
1900 Ընդհանուր և հատուկ նշանակության սարքեր
1901 Էլեկտրավակուումային արտադրության տեխնոլոգիա Էլեկտրավակուումային սարքերի դետալների ձևորդ
1901 Էլեկտրավակուումային արտադրության տեխնոլոգիա Դետալների և սարքերի հսկիչ
1901 Էլեկտրավակուումային արտադրության տեխնոլոգիա Էլեկտրավակուումային սարքեր մոնտաժող
1901 Էլեկտրավակուումային արտադրության տեխնոլոգիա Ռեզիստորներ, էլեկտրակուտակիչների բաժիններ, պարույրներ և ցանցեր փաթաթող
1902 Ժամացույցների արտադրության տեխնոլոգիա և նորոգում Ժամացույցների և քարերի արտադրության հսկիչ
1902 Ժամացույցների արտադրության տեխնոլոգիա և նորոգում Ժամացույցների հավաքովի բաղադրիչներ հավաքող
1902 Ժամացույցների արտադրության տեխնոլոգիա և նորոգում Ժամացույցներ հավաքող
1902 Ժամացույցների արտադրության տեխնոլոգիա և նորոգում Ժամագործ (մեխանիկական ժամացույցների նորոգման)
1902 Ժամացույցների արտադրության տեխնոլոգիա և նորոգում Ժամագործ (էլեկտրոնային և կվարցային ժամացույցների նորոգման)
1903 Չափիչ-ստուգիչ սարքերի և ավտոմատիկայի տեխնիկական շահագործում Չափիչ-ստուգիչ սարքերի և ավտոմատիկայի փականագործ
1908 Օպտիկամեխանիկական արտադրության սարքավորումներ և տեխնոլոգիա Օպտիկական դետալների և սարքերի հսկիչ
1908 Օպտիկամեխանիկական արտադրության սարքավորումներ և տեխնոլոգիա Օպտիկ
2000 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկա և հեռահաղորդակցություն
2002 Ռադիոէլեկտրոնային արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումների կարգաբերում Փորձարկման սարքավորումների կարգավորող-մոնտաժող
2002 Ռադիոէլեկտրոնային արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումների կարգաբերում Տեխնոլոգիական սարքավորումների կարգավորող
2003 Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների և սարքերի արտադրության տեխնոլոգիա Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ապարատների և սարքերի հսկիչ
2003 Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների և սարքերի արտադրության տեխնոլոգիա Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ապարատներ և սարքեր մոնտաժող
2003 Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների և սարքերի արտադրության տեխնոլոգիա Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ապարատներ և սարքեր կարգավորող
2003 Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների և սարքերի արտադրության տեխնոլոգիա Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ապարատների և սարքերի փականագործ
2009 Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում Մալուխագործ-զոդող*
2009 Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում  Էլեկտրակապի և լարային հաղորդումների գծային կառույցներ էլեկտրամոնտաժող
2014 Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումներ սպասարկող և նորոգող ռադիոմեխանիկ
2014 Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  (բնութագիր)
2014 Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդումների ցանցերի սպասարկման ռադիոմոնտաժող
2015 Փոստային կապ Կապի օպերատոր
2015 Փոստային կապ Հեռագրիչ
2200 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
2201 Էլեկտրոնային և միկրոէլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրության տեխնոլոգիա Միկրոեռակցման օպերատոր
2201 Էլեկտրոնային և միկրոէլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրության տեխնոլոգիա Դիֆուզիոն գործընթացների օպերատոր
2201 Էլեկտրոնային և միկրոէլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրության տեխնոլոգիա Էլեկտրոնային տեխնիկա հավաքող
2203 Համակարգիչների շահագործում  Համակարգիչների օպերատոր
2204 Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաներ սպասարկող և նորոգող էլեկտրամեխանիկ*
2204 Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  (բնութագիր)
2300 Սպասարկում
2302 Հյուրանոցային տնտեսություն Սպասուհի
2302 Հյուրանոցային տնտեսություն Պորտյե
2303 Հագուստի քիմիական մաքրում և ներկում Քիմիական մաքրման ապարատավար
2303 Հագուստի քիմիական մաքրում և ներկում Լվացքատան օպերատոր
2303 Հագուստի քիմիական մաքրում և ներկում Լվացքի մեքենաների օպերատոր
2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում Մատնահարդար
2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում Դիմահարդար
2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում  Վարսահարդար
2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում Վարսահարդար
2305 Լուսանկարչություն Համակարգչային գրաֆիկայի օպերատոր
2305 Լուսանկարչություն Մինիլուսանկարչատան օպերատոր
2305 Լուսանկարչություն Ֆոտոլաբորանտ
2305 Լուսանկարչություն Լուսանկարիչ
2305 Լուսանկարչություն Լուսանկարիչ-ձևավորող
2308 Կինոֆիկացում Կինոմեխանիկ
2311 Հասարակական սնունդ Բարմեն
2311 Հասարակական սնունդ Բուֆետապան
2311 Հասարակական սնունդ  Հրուշակակագործ
2311 Հասարակական սնունդ Խմորեղենի խոհարար
2311 Հասարակական սնունդ Մատուցող
2311 Հասարակական սնունդ  Խոհարար
2311 Հասարակական սնունդ  (բնութագիր)
2311 Հասարակական սնունդ Մանկական սննդի խոհարար
2400 Տրանսպորտային միջոցներ
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)  Ավտոմեքենայի վարորդ
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) Տրամվայի վարորդ
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) Տրոլեյբուսի վարորդ
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) Մետրոյի էլեկտրագնացքի մեքենավար
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) Էլեկտրաշարժակազմի նորոգման փականագործ
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)  Ավտոմեքենաների նորոգման փականագործ
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)  (բնութագիր)
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) Շարժիչների փորձարկող
2402 Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային տրանսպորտում  Ազդանշանային, կենտրոնացման, արգելափական սարքերի սպասարկման և նորոգման էլեկտրամոնտաժող
2403 Էլեկտրամատակարարում երկաթուղային տրանսպորտում Միացման ցանցերի էլեկտրամոնտաժող
2403 Էլեկտրամատակարարում երկաթուղային տրանսպորտում Քարշիչ ենթակայանների էլեկտրամոնտաժող
2404 Երկաթուղային տրանսպորտի քարշային շարժակազմի շահագործում և նորոգում Դիզելային գնացքի մեքենավարի օգնական
2404 Երկաթուղային տրանսպորտի քարշային շարժակազմի շահագործում և նորոգում Ջերմաքարշի մեքենավարի օգնական
2404 Երկաթուղային տրանսպորտի քարշային շարժակազմի շահագործում և նորոգում Էլեկտրաքարշի մեքենավարի օգնական
2404 Երկաթուղային տրանսպորտի քարշային շարժակազմի շահագործում և նորոգում Էլեկտրագնացքի մեքենավարի օգնական
2405 Երկաթուղային տրանսպորտի շարժակազմի շահագործում և նորոգում Վագոններ զննող
2405 Երկաթուղային տրանսպորտի շարժակազմի շահագործում և նորոգում Վագոններ զննող-վերանորոգող
2405 Երկաթուղային տրանսպորտի շարժակազմի շահագործում և նորոգում Գնացքի էլեկտրամեխանիկ
2406 Երկաթուղու և գծային տնտեսության շահագործում Գծային ճանապարհների մոնտաժող
2406 Երկաթուղու և գծային տնտեսության շահագործում Գծային մեքենաների և մեխանիզմների վերանորոգման փականագործ
2407 Փոխադրումների սպասարկում երկաթուղային տրանսպորտում Գանձապահ-տոմսավաճառ
2407 Փոխադրումների սպասարկում երկաթուղային տրանսպորտում Բեռներ և ուղեբեռներ ընդունող-հանձնող
2407 Փոխադրումների սպասարկում երկաթուղային տրանսպորտում Մարդատար վագոնի ուղեկցող
2407 Փոխադրումների սպասարկում երկաթուղային տրանսպորտում Փոխադրական փաստաթղթերի սակորոշող
2500 Քիմիական արտադրություն
2501 Ազոտական պարարտանյութերի և օրգանական սինթեզի տեխնոլոգիա Գոլորշացման ապարատավար
2501 Ազոտական պարարտանյութերի և օրգանական սինթեզի տեխնոլոգիա Ամոնիակային սելիտրայի արտադրության ապարատավար
2501 Ազոտական պարարտանյութերի և օրգանական սինթեզի տեխնոլոգիա Ամոնիակային սուլֆատի արտադրության ապարատավար
2503 Էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիա Գալվանագործ
2503 Էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիա Ավտոմատ և կիսաավտոմատ գծերի օպերատոր
2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկում Օդամղիչ սարքերի մեքենավար
2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկում Պոմպակայանային սարքավորումների մեքենավար
2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկում Տեխնոլոգիական կոմպրեսորների մեքենավար
2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկում Տեխնոլոգիական պոմպերի մեքենավար
2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկում Տեխնոլոգիական սարքերի օպերատոր
2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկում Տեխնոլոգիական սարքերի նորոգման փականագործ
2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկում Գոլորշացման ապարատավար
2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկում Հատիկավորման ապարատավար
2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկում Չորացնող ապարատավար
2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկում Լուծազատման ապարատավար
2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկում Աղացող ապարատավար
2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկում Քիմիական արտադրության մեջ հեռակառավարման վահանակի օպերատոր
2506 Սինթետիկ խեժերի, պլաստմասսաների արտադրություն և դրանց վերամշակում Պլաստմասսաներ ձուլող
2506 Քիմիական մանրաթելերի արտադրության տեխնոլոգիա Ապարատավար (քիմիական մանրաթելերի ստացման)
2506 Քիմիական մանրաթելերի արտադրության տեխնոլոգիա Տեխնոլոգիական պրոցեսների և արտադրանքի որակի հսկիչ
2506 Քիմիական մանրաթելերի արտադրության տեխնոլոգիա Քիմիական մանրաթելերի ոլորման ու ձգման օպերատոր
2506 Քիմիական մանրաթելերի արտադրության տեխնոլոգիա Թելի վերափաթաթող
2508 Ապակեթելային նյութերի արտադրություն և ապակու արտադրության տեխնոլոգիա Ապակեթելային նյութերի մշակման ապարատավար
2508 Ապակեթելային նյութերի արտադրություն և ապակու արտադրության տեխնոլոգիա Ապակե մանրաթելերի և ապակե պլաստիկ նյութերի արտադրության հսկիչ
2508 Ապակեթելային նյութերի արտադրություն և ապակու արտադրության տեխնոլոգիա Ոլորող սարքավորումների օպերատոր
2508 Ապակեթելային նյութերի արտադրություն և ապակու արտադրության տեխնոլոգիա Ապակաթել քանդող
2508 Ապակեթելային նյութերի արտադրություն և ապակու արտադրության տեխնոլոգիա Փչելով ապակե իրեր պատրաստող
2508 Ապակեթելային նյութերի արտադրություն և ապակու արտադրության տեխնոլոգիա Ապակի և ապակե նյութեր փայլեցնող
2508 Ապակեթելային նյութերի արտադրություն և ապակու արտադրության տեխնոլոգիա Ապակի և ապակե նյութեր հղկող
2509 Դեղանյութերի, վիտամինների և կենսաբանական միացությունների արտադրություն Կենսաբանական սինթեզի դեղանյութերի ֆերմենտացման ապարատավար
2509 Դեղանյութերի, վիտամինների և կենսաբանական միացությունների արտադրություն Դեղամիջոցների արտադրության լայն պրոֆիլի ապարատավար
2511 Ավտոդողերի արտադրություն, վերականգնում և նորոգում Անվադողեր հավաքող
2512 Քիմիական արտադրության տեխնոլոգիա  Լայն պրոֆիլի ապարատավար*
2512 Քիմիական արտադրության տեխնոլոգիա  (բնութագիր)
2600 Անտառային տնտեսություն
2601 Անտառային համալիրի սարքավորումների տեխնիկական շահագործում Փայտամթերման սարքավորումների նորոգման փականագործ
2603 Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա  Կահույքի զարդային տարրերի պատրաստող
2603 Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա Ձևանմուշի պատրաստող
2603 Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա Սղոցանյութի մշակման սարքավորումների և գծերի օպերատոր
2603 Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա Փայտե իրերի հարդարող
2603 Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա Շրջանակագործ
2603 Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա Փայտամշակման հաստոցների հաստոցավար
2603 Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա  Փայտամշակման հաստոցների օպերատոր
2604 Անտառային տնտեսություն Անտառահատ
2604 Անտառային տնտեսություն Անտառապահ
2604 Անտառային տնտեսություն
2604 Անտառային տնտեսություն Անտառաբույծ
2605 Պարտեզապուրակային շինարարություն Կանաչապատող-ծաղկաբույծ
2605 Պարտեզապուրակային շինարարություն Այգեգործ
2700 Պարենամթերքի արտադրություն
2701 Պարենարդյունաբերության սարքավորումների տեխնիկական շահագործում Սառեցնող սարքավորումների մեքենավար
2701 Պարենարդյունաբերության սարքավորումների տեխնիկական շահագործում Սննդարդյունաբերության սարքավորումների կարգավորող
2702 Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա Թթխմորող
2702 Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա Թթվեցնող
2702 Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա Խմորիչ մեքենաների մեքենավար
2702 Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա Հացթուխ
2702 Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա Հունցող
2702 Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա Խմորի ձևավորող
2703 Շաքարի արտադրության տեխնոլոգիա Գոլորշացման ապարատավար
2703 Շաքարի արտադրության տեխնոլոգիա Ճակնդեղի հյութի դեֆեկոսատուրացիայի ապարատավար
2703 Շաքարի արտադրության տեխնոլոգիա Դիֆուզիայի ապարատավար
2704 Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն  Գինեգործ
2704 Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն  (բնութագիր)
2704 Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն Գինեգործության և հյութերի նախնական արտադրության վարպետ
2704 Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն Հյութերի և օշարակների արտադրության օպերատոր
2705 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում Անասնասպան
2705 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում Մսեղիք ջղազերծող
2705 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում Միս և մսամթերքներ աղապատող
2705 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում Մորթիներ աղապատող
2705 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում Բնական երշիկային թաղանթի պատրաստող
2705 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում Մորթափառ մաքրող
2705 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում Մսեղիքը մսաթափ անող
2705 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում Մսեղիք կտրատող
2705 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում Մսագործ
2705 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում Ենթամթերք ընտրող
2705 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում Մորթու տեսակավորող
2705 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում Մորթու աղաջրող
2706 Ճարպայուղային արտադրության տեխնոլոգիա Մայոնեզի պատրաստման ապարատավար
2706 Ճարպայուղային արտադրության տեխնոլոգիա Յուղերի և ճարպերի բյուրեղացման ապարատավար
2706 Ճարպայուղային արտադրության տեխնոլոգիա Մարգարինի արտադրության գծի օպերատոր
2708 Մսամթերքի արտադրություն Մսամթերքի ջերմային մշակման ապարատավար
2708 Մսամթերքի արտադրություն Ենթամթերքի ջերմային մշակման ապարատավար
2708 Մսամթերքի արտադրություն Մսային կիսաֆաբրիկատներ պատրաստող
2708 Մսամթերքի արտադրություն Եփած երշիկեղենի արտադրության ավտոմատացված գծի օպերատոր
2708 Մսամթերքի արտադրություն Նրբերշիկի արտադրության ավտոմատացված գծի օպերատոր
2708 Մսամթերքի արտադրություն Աղացած մսի պատրաստման գծի օպերատոր
2708 Մսամթերքի արտադրություն Միս աղացող
2708 Մսամթերքի արտադրություն Երշիկեղենի ձևավորող
2708 Մսամթերքի արտադրություն Թռչնամսից կիսաֆաբրիկատների պատրաստող
2708 Մսամթերքի արտադրություն Թռչնամսի մսաթափ անող
2708 Մսամթերքի արտադրություն Թռչնի մսեղիք մշակող
2708 Մսամթերքի արտադրություն Ճագարի մսեղիք մշակող
2708 Մսամթերքի արտադրություն Թռչնի և ճագարի մսեղիքներ տեսակավորող
2709 Ձկնեղենի վերամշակման տեխնոլոգիա Ձկներից պատրաստված մթերքների խոհարար
2709 Ձկնեղենի վերամշակման տեխնոլոգիա Ձկնամթերքի մշակող
2709 Ձկնեղենի վերամշակման տեխնոլոգիա Ծխահարող սարքավորման օպերատոր
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Պաստերացման ապարատավար
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Չոր կաթնային մթերքների արտադրության ապարատավար
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Սուբլիմացիոն սարքավորման ապարատավար
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Մթերքների գոլորշացման, խտացման ապարատավար
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Պաղպաղակ պատրաստող
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Կաթնաշոռ պատրաստող
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Յուղագործ
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա  Կաթնային և կաթնաթթվային մթերքների արտադրության վարպետ **
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Թթվակաթնային և մանկական կաթնային մթերքների արտադրության օպերատոր
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա Պարենային մթերքների գծային արտադրության օպերատոր
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա  Պանրագործ
2711 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա Եփող
2711 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա Բիսկվիտներ պատրաստող
2711 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա Վաֆլիներ պատրաստող
2711 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա Դրաժեներ պատրաստող
2711 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա Կարամել պատրաստող
2711 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա Կոնֆետներ պատրաստող
2711 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա Մարմելադային մթերքներ պատրաստող
2711 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա Կշռաբաշխիչ-փաթեթավորող մեքենաների մեքենավար
2800 Թեթև արդյունաբերություն
2801 Կտորեղենի արտադրության տեխնոլոգիա Հանգուցագործող մեքենայի օպերատոր
2801 Կտորեղենի արտադրության տեխնոլոգիա Պատրաստի արտադրանքի վերականգնող
2801 Կտորեղենի արտադրության տեխնոլոգիա Ջուլհակ
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Գործող
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Մանող
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Գործող սարքավորումների օպերատոր
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Որակի հսկիչ
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Սանդերքագզիչ սարքավորումների օպերատոր
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Փաթաթող սարքավորումների օպերատոր
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Ժապավենային սարքավորումների օպերատոր
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Ոլորող սարքավորումների օպերատոր
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Գզիչ սարքավորումների օպերատոր
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Ձգող սարքավորումների օպերատոր
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա  Ենթավարպետ*
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա  (բնութագիր)
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Հյուսող
2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Հագուստի ձևարար
2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Նյութերի, իրերի և լեկալների հսկիչ
2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Գլխարկներ մոդելավորող
2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Կարի սարքավորումների օպերատոր
2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Դերձակ
2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա  (բնութագիր)
2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Լեկալներ բաշխող
2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Ձևարար
2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Հագուստներ ջերմամշակող
2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Կարող
2811 Կաշվե իրերի արտադրության տեխնոլոգիա Իրերի, կիսաֆաբրիկատների և նյութերի հսկիչ
2811 Կաշվե իրերի արտադրության տեխնոլոգիա Դետալներ, կիսաֆաբրիկատներ և իրեր մշակող
2811 Կաշվե իրերի արտադրության տեխնոլոգիա Հոսքագծի օպերատոր
2811 Կաշվե իրերի արտադրության տեխնոլոգիա Իրեր կարող
2811 Կաշվե իրերի արտադրության տեխնոլոգիա Նյութերի ձևարար
2811 Կաշվե իրերի արտադրության տեխնոլոգիա Կաշվե գալանտերեայի իրեր հավաքող
2814 Պոլիգրաֆիական արտադրությունների տեխնոլոգիա Գրքի արտադրության ավտոմատ գծերի մեքենավար
2814 Պոլիգրաֆիական արտադրությունների տեխնոլոգիա Էլեկտրոնային շարվածքի օպերատոր
2814 Պոլիգրաֆիական արտադրությունների տեխնոլոգիա Կազմարար
2814 Պոլիգրաֆիական արտադրությունների տեխնոլոգիա Հարթ տպագրության տպագրիչ
2814 Պոլիգրաֆիական արտադրությունների տեխնոլոգիա Սրբագրիչ
2814 Պոլիգրաֆիական արտադրությունների տեխնոլոգիա Պոլիգրաֆիական սարքավորումներ կարգավորող
2818 Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա Կոշկեղենի վրաքաշող
2818 Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա Անհատական պատվերների կոշկակար
2818 Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա Օրթոպեդիական կոշիկի կոշկակար
2818 Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա  Կոշկակար
2818 Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա Ձևող սարքավորումների օպերատոր
2818 Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա Կոշիկ հավաքող
2900 Շինարարություն և կենցաղային տնտեսություն
2901 Վերամբարձ-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում  Ավտոկռունկավար
2901 Վերամբարձ-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում  (բնութագիր)
2901 Վերամբարձ-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում Կռունկավար
2902 Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում Ամրանագործ
2902 Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում Բետոնագործ
2902 Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում  Որմնադիր
2902 Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում  Շինարարական կառուցվածքների մոնտաժող
2902 Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում Հնոցապան
2902 Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում Կամրջագործ
2903 Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժում և կարգաբերում Շինարարության փականագործ
2904 Վերականգնողական աշխատանքների իրականացում Զարդային-գեղարվեստական որմնանկարներ վերականգնող
2904 Վերականգնողական աշխատանքների իրականացում Զարդային ծեփի և ծեփված իրեր վերականգնող
2904 Վերականգնողական աշխատանքների իրականացում Փայտե հուշարձաններ վերականգնող
2904 Վերականգնողական աշխատանքների իրականացում Քարե հուշարձաններ վերականգնող
2904 Վերականգնողական աշխատանքների իրականացում Փայտե ստեղծագործություններ վերականգնող
2904 Վերականգնողական աշխատանքների իրականացում Քարե ստեղծագործություններ վերականգնող
2905 Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում Բուլդոզերավար
2905 Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում Էքսկավատորավար
2905 Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում Ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների վերանորոգման փականագործ
2905 Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում Տրակտորիստ
2906 Տանիքագործական աշխատանքների իրականացում Թիթեղագործ
2906 Տանիքագործական աշխատանքների իրականացում Մետաղական տանիքների տանիքագործ
2906 Տանիքագործական աշխատանքների իրականացում  Տանիքագործ
2907 Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքեր Մանրահատակագործ
2907 Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքեր  Հյուսն, ատաղձագործ*
2907 Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքեր  (բնութագիր)
2907 Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքեր Ապակեգործ
2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում  Երեսապատող-սալիկապատող
2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում Սինթետիկ նյութերով երեսապատող
2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում Երեսապատող-մարմարագործ
2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում Խճանկարիչ
2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում  Ծեփագործ **
2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում  Ներկարար **
2912 Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ Սանիտարատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների մոնտաժող
2912 Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ Օդափոխման և պնևմատրանսպորտի մոնտաժում
2912 Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ Սանիտարատեխնիկական համակարգերի հանգույցների և դետալների փականագործ
2912 Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ  Փականագործ-սանտեխնիկ
2912 Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ  (բնութագիր)
2913 Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում Արտաքին խողովակաշարեր մոնտաժող
2913 Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում Տեխնոլոգիական սարքավորումներ և դրանց հետ կապված կառուցվածքներ մոնտաժող
2913 Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում Մետաղական կառուցվածքների հավաքման փականագործ
2915 Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում  Գազային սարքավորումների շահագործման և նորոգման փականագործ
2915 Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում Ստորգետնյա գազատարների ** շահագործման և նորոգման փականագործ
3100 Գյուղատնտեսություն
3103 Անասնաբուծական մթերքների արտադրություն Անասնաբույծ
3103 Անասնաբուծական մթերքների արտադրություն Անասնապահական համալիրների և մեքենայացված ֆերմաների օպերատոր
3103 Անասնաբուծական մթերքների արտադրություն Մեքենայացված կթի օպերատոր
3103 Անասնաբուծական մթերքների արտադրություն Թռչնաբուծական ֆերմաների օպերատոր
3103 Անասնաբուծական մթերքների արտադրություն Խոզաբուծական համալիրների և մեքենայացված ֆերմաների օպերատոր
3103 Անասնաբուծական մթերքների արտադրություն Թռչնաբույծ
3103 Անասնաբուծական մթերքների արտադրություն Խոզաբույծ
3105 Մեղվաբուծություն Մեղվաբույծ
3106 Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում  Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ վերանորոգող փականագործ
3106 Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում  Գյուղատնտեսական արտադրության տրակտորիստ-մեքենավար
3108 Բուսաբուծական մթերքների արտադրություն Բանջարաբույծ
3108 Բուսաբուծական մթերքների արտադրություն Այգեգործ
3112 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում  Ագարակապան
3200 Շրջակա միջավայրի պահպանություն
3201 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում Կեղտաջրերի մաքրման ապարատավար
3201 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում Քիմիական ջրամաքրման ապարատավար
3202 Հրդեհաշիջում Հրշեջ
3203 Նախազգուշացնող և հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի մոնտաժում և շահագործում Նախազգուշացնող և հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի մոնտաժող
3204 Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխնիկայի շահագործում Փրկարարար-վարորդ
3204 Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխնիկայի շահագործում Մոտորանավակավար-փրկարարար
3205 Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխնիկայի նորոգում Փականագործ
3400 Որակի ապահովում
3404 Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում (ըստ ուղղությունների) Ֆիզիկա-մեխանիկական փորձարկումների լաբորանտ
3404 Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում (ըստ ուղղությունների)  Քիմիական անալիզի լաբորանտ*
3404 Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում (ըստ ուղղությունների)  (բնութագիր)