Դասիչ Մասնագիտությունների խումբ, մասնագիտություն Որակավորում
2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում  Վարսահարդար
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)  Ավտոմեքենաների նորոգման փականագործ
2901 Վերամաբարձ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում  Ավտոկռունկավար
Դասիչ Մասնագիտությունների խումբ, մասնագիտություն Որակավորում
201 Իրավագիտություն  Իրավագետ
603 Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի)  Ֆինանսիստ
604 Բանկային գործ  Բանկային գործի մասնագետ
902 Բաց լեռնային աշխատանքներ  Լեռնային տեխնիկ-տեխնոլոգ
1705 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  Տեխնիկ
2004 Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր  Տեխնիկ
2201 Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր  Տեխնիկ-էլեկտրոնիկ
2203 Հաշվողական տեխնիկայի և ամտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում  Տեխնիկ-ծրագրավորող
2401 Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)  Տեխնիկ