Մասնագիտության Դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անավանում
5-25.62.01 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա 5-25.62.01.02-3  Էլեկտրա-եռակցող
2-13.93.01 Զարդակիրառական նշանակության գորգագործական իրերի պատրաստում 2-13.93.01.01-3  Գորգագործ
2-23.41.01 Զարդակիրառական նշանակության խեցեգործական իրերի պատրաստում 2-23.41.01.02-3  Պատրաստող` խեցեգործական գեղարվեստական իրերի
5-42.11.01 Ճանապարհա-շինարարական եվ բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում 5-42.11.01.03-3  Փականա-գործ՝ ճանապարհա-շինարարական մեքենաների եվ տրակտորների նորոգման
6-02.10.02 Պարտեզպուրա-կային գործ 6-02.10.02.01-3  Այգեպան
2-32.13.01 Փորագրմամբ պատրաստվող զարդակիրառական նշանակության իրերի արտադրություն 2-32.13.01.05-3  Արհեստավոր-մանրանկարիչ

 

 

Մասնագիտության Դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անավանում
7-86.90.05 Բուժական կոսմետոլոգիա 7-86.90.05.01-4  Բուժքույր (բուժեղբայր)-կոսմետոլոգ
2-90.01.01 Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)` (1. ժող. գործիքներ 2. փողային գործիքներ մասնագիտացում-ների համար) 2-90.01.01.01-4  Դասավան-դող-մասնագետ` գործիքային կատարողական արվեստի
2-90.01.01 Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)` (1. դաշնամուր, 2. լարային գործիքներ մասնագիտացում-ների համար) 2-90.01.01.01-4  Դասավան-դող-մասնագետ` գործիքային կատարողական արվեստի
2-90.01.02 Երգեցողություն 2-90.01.02.01-4  Երգիչ-կատարող
2-90.01.03 Երգչախմբա-վարություն 2-90.01.03.01-4  Դասավան-դող-խմբավար
2-90.01.03 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում 2-90.01.03.01-4  Վեբ-դիզայներ
9-84.25.03 Շրջակա միջավայրի պահպանում եվ բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում 9-84.25.03.01-4  Տեխնիկ-էկոլոգ` շրջակա միջավայրի պահպանման եվ բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման
9-84.25.03 Ջերմատնային տնտեսություն 9-84.25.03.01-4  Տեխնիկ-ագրոնոմ
2-90.03.03 Քանդակա-գործություն 2-90.03.03.01-4 Քանդակա-գործ-դասավանդող
7-86.22.05 Քույրական գործի կազմակերպում 7-86.22.05.01-4  Բուժքույր-մենեջեր