Մեկնարկում է «Հայաստանի հմտություններ» մրցույթը

Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը հայտարարում է «Հայաստանի Հմտություններ» մրցույթի մեկնարկը՝ հետևյալ մասնագիտությունների համար.

 1. Մեխատրոնիկա
 2. Վեբ դիզայն
 3. ՏՏ ցանցային համակարգերի կառավարում

Մրցույթի նախընտրական փուլին մասնակցելու համար կարող են դիմել վերը նշված կամ հարակից մասնագիտություններով ուսումնական հաստատություններում սովորող այն ուսանողները, որոնք`

 1. սովորում են երկրորդ կամ բարձր կուրսերում,
 1. մասնագիտական մոդուլներից ունեն 80 % գերազանց կամ լավ առաջադիմություն,
 2. ունեն անգլերեն և ռուսերեն լեզուների առնվազն լավ իմացություն:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 1. ինքնակենսագրություն (CV),
 2. տեղեկանք հաստատության տնօրենի ստորագրությամբ՝ ուսանողի ուսումնառության տարվա և ուսման առաջադիմության վերաբերյալ (տեղեկանքի ձևը կցվում է),
 3. երաշխավորական 3 նամակներ՝ ուսանողի արտադրական ուսուցման վարպետների ինչպես նաև մասնագիտական հանդիսացող առարկաների դասավանողների կողմից,
 4. 2 լուսանկար՝ 3X4 չափի:

Մրցույթի նախընտրական փուլին մասնակցելու ուսումնական հաստատության հայտերի փաթեթը պետք է ներկայացնել ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոն, 407 սենյակ՝ (Երևան, Տիգրան Մեծի 67, հեռ.57-21-11), մինչև ս.թ. նոյեմբերի 18-ը:

Մրցույթի նախնական փուլում, որը տեղի կունենա ս.թ. նոյեմբերի 20-ին, ժամը՝ 13.00-ին Ինֆորմատիկայի պետական քոլեջում, դիմորդները պետք է հաղթահարեն հետևյալ փուլերը`

 1. Գրավոր մասնագիտական թեսթ,
 2. Գործնական առաջադրանք, որը կպահանջի կատարել մասնագիտությանն առնչվող որևէ գործողություն:
 3. Հարցազույց, որի ընթացքում կստուգվի ինչպես դիմորդի հաղորդակցման և միջանձնային հարաբերությունների հմտությունները, իր մասնագիտության հանդեպ վերջինիս ունեցած վերաբերմունքը և մոտիվացիան, այնպես էլ վերջինիս` անգլերեն ու ռուսերեն լեզուների իմացության աստիճանը:

Մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից` մրցույթի նախնական փուլը հաղթահարելու վերաբերյալ երաշխավորություն ստանալու դեպքում ուսանողը կմասնակցի ազգային մրցույթի հիմնական փուլին:

Ազգային մրցույթը կկայանա Երևանում՝ 2014թ. նոյեմբերի 26-27-ին:

Յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով հաղթող կճանաչվի մեկական ուսանող: