Վարպետաց դասընթացներ՝ ՄԿՈՒ ոլորտում

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության ֆինանսավորմամբ «Գերմանական միջազգային համագործակցություն» ընկերությունը (GIZ) 2014-2017 թթ.-ին իրականացնում է «Մասնավոր հատվածի զարգացում Հարավային Կովկասում» ծրագիրը, որի նպատակն է բարելավել տնտեսական զարգացումը մասնավոր հատվածի մրցունակության աճի միջոցով:

Ծրագրի բոլոր դիմորդները պետք է անցնեն ընտրության բաց և թափանցիկ գործընթացի միջով: Հայտի համապատասխանությունը ստուգելուց հետո թեկնածուները կհրավիրվեն մասնակցելու Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում անցկացվող վերջնական ընտրությանը:

Բոլոր դիմումները, հետաքրքրության համառոտ շարադրանքը և պահանջվող փաստաթղթերը էլեկտրոնային տարբերակով պետք է ուղարկվեն Էլ. հասցեով՝ [email protected] վերնագրում նշելով՝ «Վարպետաց դասընթացները ՄԿՈՒ ոլորտում՝ 2016թ.-ի համար» մինչև ս.թ. փետրվարի 26-ը:

Կից՝

International_Leadership_Training_Selection_Methodology_Armenia_arm.pdf

International_Leadership_Training_Course_Announcement_Armenia_arm1.pdf