Էջմիածնի արհեստագործական պետական ուսումնարան

Տաթև Ստեփանի Կրմզյան
Սարգիս Փայլակի Զեթլիյան
Ալեքսան Գուրգենի Պետրոսյան
Հովհաննես Կարապետի Տերտերյան
Մարդոյան Նարինե Ռազմիկի
Նալբանդյան Հրաչյա Սարգսի