Գորիսի պրոֆ. Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Մերի Սմբատի Ղազարյան
Լիլիթ Հովասափի Ավետիսյան
Ժասմենա Ռոբերտի Առուստամյան