Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջ

Ալվարդ Վաղենակի Պետրոսյան
Տաթևիկ Նավասարդի Պողոսյան
Վարդուհի Վովայի Պողոսյան
Աիդա Ալբերտի Հովսեփյան