ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ` ՀԵՌԱՎԱՐ, ԴՐՍԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Հաստատել`

1) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության այն մասնագիտությունների ցանկը, որով արգելվում է հեռավար կարգով ուսուցումը` համաձայն N 1 հավելվածի,

2) միջին մասնագիտական կրթության այն մասնագիտությունների ցանկը, որով արգելվում է հեռավար կարգով ուսուցումը` համաձայն N 2 հավելվածի,

3) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության այն մասնագիտությունների ցանկը, որով արգելվում է դրսեկության կարգով ուսուցումը` համաձայն N 3 հավելվածի,

4) միջին մասնագիտական կրթության այն մասնագիտությունների ցանկը, որով արգելվում է դրսեկության կարգով ուսուցումը` համաձայն N 4 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: