Գյումրու N 3 արհեստագործական պետական ուսումնարան

Արմինե Կարլենի Հովհաննիսյան
Ռաֆայել Արտյոմի Մկրտչյան
Նաիրա Աշոտի Մելիքյան
Իրինա Պողոսի Փեչիկյան
Արմինե Հովհաննեսի Սահակյան
Հերմինե Սուրենի Ավոյան
Սուսաննա Համազասպի Պիճիկյան