Գյումրու N 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան

Վլադիմիր Միքայելի Բագրատունի
Ահարոն Սմբատի Մելիքյան
Անի Գեղամի Պետոյան