Երևանի N 9 արհեստագործական պետական ուսումնարան

Մկրտիչ Համբարձումի Սահակյան
Լևոն Բուդյոնի Ալիխանյան
Իրինա Իգորի Չերնիկովա