Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջ

Մարիա Ռուբենի Գևորգյան
Ադելինա Մերուժանի Սահակյան
Լիանա Մնացականի Սարգսյան
Պետրոս Խաչիկի Կարապետյան
Սուսան Վասիլի Միքյելյան
Սևակ Գարիկի Ավետիսյան
Սվետլանա Կարապետի Թովմասյան