Ֆրանս-հայկական մասնագիտական կենտրոն հիմնադրամ

Լուսինե Թելմանի Յավրոյան
Սոնա Շմավոնի Ոսկանյան
Անդրանիկ Վարդանի Նազարյան
Էրիկ Մերուժանի Սարգսյան