«Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամ

Դիանա Սամվելի Վարդանյան
Նարինե Մարտինի Կիրակոսյան
Գոհար Հովիկի Սահակյան
Հերմինե Գոշի Աթոյան
Արփինե Հրաչիկի Ավետիսյան
Հռիփսիմե Գեղամի Վարդանյան
Սոնա Յուրայի Պետրոսյան
Նարինե Հարությունի Խալաթյան
Արմինե Արմենի Մնացականյան
Արփինե Էդիկի Գևորգյան