«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի քոլեջ

Կարինե Ալեքսանի Այվազյան
Անահիտ Պողոսի Մկոյան
Անի Վարուժանի Սահակյան
Նաիրա Համբարձումի Մկրտչյան
Սուսաննա Սերյոժայի Բաղդասարյան
Մանյա Մարտունու Պետրոսյան
Տարոն Վաչագանի Ասատրյան