Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Գայանե Գագիկի Մարկոսյան
Արմինե Սարգիսի Գրիգորյան
Սուսաննա Ռոբերտի Ներսիսյան
Գայանե Արշալույսի Չոփուրյան