«Տավուշի Պատրիկ Տէվէճեան տարածաշրջանային պետական քոլեջ» հիմնադրամ